In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Parochiebrede uitnodiging voor de Kinderclub

12 juli 2020 - Nootdorp en Ypenburg

Binnen de Christus Koning parochie gaan we verder met het kindercatechese project. Op de kinderclub knutselen.jpgwordt geluisterd naar Bijbelverhalen en de Blijde Boodschap van Jezus.

We bespreken het verhaal en het bijbelthema zal in spelvorm eigen gemaakt worden. De middagen worden steeds gestart met limonade en wat lekkers. Onderwijl wordt er beluisterd wat de kinderen bezighoudt of wat ze hebben meegemaakt op school en thuis.

De leiding besteedt gedurende de bijeenkomst aandacht aan gebed, kerkelijke rituelen en de Boodschap van Jezus. De kinderen zullen een kaarsje aansteken als vorm van gebed.  Wanneer: 1x per vier weken bijeen op woensdagmiddag om 13.50 uur, Waar: In de Willem Huygenszaal, Noordeindseweg 102; Berkel Rodenrijs.

Doelgroep: kinderen van groep 4 tot en met groep 7, lesduur: van 13.50 tot 15.30 uur.Ondersteuning: werkvellen met puzzels, kleurplaten en knutselwerkjes over het thema.

Kosten: 7,50 euro per jaar als bijdrage voor gebruikte materialen.

Opgeven: joke@laan-online.nl of via het secretariaat van je kerklocatie.

1e bijeenkomst 09 september                       En God zag dat het goed was (Gen.:1-2,4)

2e bijeenkomst 07 oktober                            De ark van Noach (Gen.: 6,5-9,29)

3e bijeenkomst 04 oktober                            Abram, Saraï en God  (Gen.: 12-17)

4e bijeenkomst 02 december                        Jezus in de tempel (Luc.: 2,41-52)

                                                                       (decembermaand vrijaf)

5e bijeenkomst 13 januari                             De doop in de jordaan (Marc.: 1,1-15)

6e bijeenkomst 10 februari                            Uitdrijving van de boze geest (Marc.: 1,21-28)

7e bijeenkomst 10 maart                               Genezing (Luc.: 5,17-26)

8e bijeenkomst 07 april                                 Pinksteren 1 (Handelingen 2)

9e bijeenkomst 02 juni                                  Bijna vakantie (kennismakingsbijeenkomst)

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.