In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Oecumenische Meditatieve stiltevieringen, thema: Geloof verbeeld

11 september 2021 - Nootdorp en Ypenburg

Ook komend kerkelijke seizoen zijn er op de 1e zondag van de maanden oktober, november, 12 december (2e zondag!), februari, maart en april oecumenische, meditatieve stiltevieringen in de Dorpskerk, Dorpsstraat, om 19.00 uur. In deze viering, met daarin stiltemomenten, meditatieve muziek, gebed en liederen, deelt een dorp- of stadgenoot enkele persoonlijke woorden en gedachten rond een geloofsverbeelding. Dit kan een schilderij, tekening, foto, beeldhouwwerk, gedicht of muziekstuk zijn. Op moment van schrijven is nog niet duidelijk of er in deze vieringen samenzang mogelijk is. In ieder geval zal er ook vaak een zanggroepje zijn.
Aanwezigen hebben de mogelijkheid om hardop een voorbede uit te spreken, bij iedere voorbede wordt in de viering tijdens het kyrië eleison, het ‘Heer ontferm u’, een kaarsje aangestoken. De vieringen wordt ook uitgezonden via het YouTube kanaal Dorpskerk Nootdorp en via www.kerkomroep.nl – zoeken op kerk Nootdorp PKN. En zijn ook achteraf te bekijken en te beluisteren via dezelfde kanalen.

Oproep:
Wie in een I & I viering iets wil vertellen over een geloofsverbeelding en waarom die verbeelding voor jou iets uitbeeld van wat voor jou geloven of spiritualiteit is of betekent, kan zich melden bij één van de pastores van de drie kerken:
Attie Minnema, predikant@kerkopypenburg.nl Dick Vrijburg, DiakenVrijburg@ParochieChristusKoning.nl , Marja Griffioen, kerkelijkwerker@pwnootdorp.nl Reinhard van Elderen predikant@pwnootdorp.nl

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.