In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Nieuw restauratieproject: Maria-altaar van de H. Bartholomeuskerk krijgt oude glorie terug

24 juli 2020 - Nootdorp en Ypenburg

Vorig jaar heeft Noud Janssen ten behoeve van het ‘Vijfjarenplan objecten van religieuze kunst’ een onderzoek verricht naar staat van het Maria-altaar. Dat vijfjarenplan is in het voorbije voorjaar door de locatieraad Nootdorp-Ypenburg vastgesteld.maria altaar met restauratie.jpg

Het mooie en stemmige altaar bestaat uit twee delen. De stenen onderbouw is in de tweede helft van de zestiger jaren wit gelakt. Daarvoor was die veelkleurig. In de vlakken waren sierlijke witte lelies geschilderd tegen een groene en okerkleurige achtergrond. Op het middenvlak waren diverse goudkleurige elementen, zoals de gekroonde initialen ‘S.M.’ (Sancta Maria). De houten bovenbouw, het retabel, dateert uit 1907. Het is gemaakt in het atelier van de beeldhouwer Jean Antoine Oor (1828-1910) in Roermond. Het retabel van het Maria-altaar was een geschenk van de parochie ter gelegenheid van het 12½ jarig pastoorsjubileum van pastoor W.J. van Hooff. Centraal staat daarin een uit hout gesneden beeld van Maria met Jezus op haar linkerarm. Links van het beeld is een uit hout gesneden reliëf, dat is beschilderd met olieverf en op onderdelen van bladgoud voorzien. Het verbeeldt de Annunciatie: aartsengel Gabriël brengt Maria in haar huis te Nazareth een bezoek en meldt haar dat God haar uitverkoren heeft om de moeder van Zijn Zoon te worden. Rechts van het Mariabeeld zien we ook een veelkleurig houten reliëf, verbeeldend de geboorte van Christus.

Ter uitvoering van het vijfjarenplan heeft de locatieraad recent een restauratievoorstel voor het Maria-altaar vastgesteld. De bouwkundige staat van de onderbouw van het altaar, het eigenlijke het altaar, is uitstekend. Zoals te verwachten is, vertoont de onderbouw op enkele plekken de sporen van 110 jaar gebruik. In de afgelopen vijfenveertig jaar zijn veel kleinere beschadigingen van de witte verf ontstaan en die is ook vervuild geraakt door roet, stof en kaarsvet. Het sierlijk vormgegeven houten retabel heeft enkele beschadigingen. Ook het centrale Madonnabeeld is op verschillende plekken (ernstig) beschadigd.
De locatieraad heeft ervoor gekozen om het Maria-altaar de grandeur van vóór 1960 terug te geven.

Inmiddels is Noud Janssen, die ook het hoofdaltaar restaureerde, begonnen met de werkzaamheden. De maria altaar restauratie.jpgonderbouw is als eerste aan de beurt. De witte verf wordt millimeter na millimeter verwijderd. Daarbij wordt de oorspronkelijke verflaag zoveel mogelijk gespaard. Die verflaag wordt vervolgens in de oorspronkelijke kleuren gerestaureerd. Dit werk zal vele maanden in beslag nemen. Daarna komt het houten retabel met het Mariabeeld aan de beurt. Wij zijn er zeker van dat het prachtig wordt. Via deze nieuwsbrief zult u over het verloop van de restauratie op de hoogte worden gehouden.

 

Op de foto's het Maria altaar met op de onderste foto een detail van 7 uur werken aan het altaar.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.