In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Misdienaarsdag: 12 september Bodegraven) en 10 oktober (Rotterdam)

27 juni 2020 - Nootdorp en Ypenburg

Het bisdom Rotterdam organiseert weer een misdienaarsdag en wel op zaterdag 12 september 2020 in Bodegraven (vicariaat Den Haag) en op zaterdag 10 oktober 2020 in het vicariaat Rotterdam op een nog nader te bepalen locatie. Deze dagen zijn bestemd voor misdienaars en acolieten in de leeftijd van 8 t/m 18 jaar en hun coördinatoren en begeleiders. We hopen dat jullie met velen komen om enthousiast deel te nemen aan deze bijeenkomst. Van harte welkom!

Informatie in het kader van de coronacrisis: We volgen het protocol zoals dat is vastgesteld voor de kerken en de bijeenkomsten die daar plaatsvinden. Gelet op de huidige bepalingen in het kader van de coronacrisis kan slechts een beperkt aantal misdienaars en acolieten aan deze dag deelnemen. Aanmeldingen via de website van het bisdom worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Verder is het niet toegestaan om te gaan carpoolen. Dit betekent dat coördinatoren en begeleiders alleen hun eigen kinderen in de auto mogen vervoeren.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.