In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Bijbeltentoonstelling laat zien dat de Bijbel een inspirerend boek is voor iedereen

22 mei 2021 - Nootdorp en Ypenburg

Onze Lieve Vrouw Geboortekerk te Berkel vanaf 29 mei 2021
Pastor Ton Halin is blij met de pop-up bijbeltentoonstelling van het bisdom vanaf eind mei te zien is in de Onze Lieve Vrouw Geboorte kerk te Berkel.
“Ik hoop dat de tentoonstelling mensen nieuwsgierig maakt naar de Bijbel en aanzet om het boek te pakken. Het is een misverstand om te denken dat de Bijbel alleen leesvoer is voor pastorale beroepskrachten. Het is een boek voor iedereen.”

“Wat de Bijbel je brengt? De Bijbel helpt je om je meer te richten op het Woord van God, dat leeft en ons ook nu in onze tijd iets te zeggen heeft. De Bijbel kan een richtsnoer zijn in je leven, bijvoorbeeld als je ermee bidt. Je kunt een tekst van de dag lezen en dan bidden: Heer, wat wilt U mij zeggen in deze lezing?” Pastor Halin benadrukt dat de Bijbel vertelt over de liefde van God en dat je vanuit die liefde je leven vorm en inhoud mag geven door er te zijn voor anderen en door eerlijk en oprecht in het leven te staan. “Iedereen heeft talenten die hij of zij gelovig in kan zetten door te getuigen van de liefde in woord en daad. En met vuur en passie, zoals de Heer dat deed.”

“Hoe vaak merk ik wel niet dat mensen voor zichzelf constateren dat ze eigenlijk te weinig weten van het geloof.”
“De bijbeltentoonstelling komt mooi te staan in de OLV Geboortekerk. Jammer genoeg hebben we te maken met corona en is het minder druk in de kerk”, aldus de pastor. Hij ziet voor de expo met name kansen ook voor gezinnen. “Het is echt een hele mooie expositie en het materiaal erbij is prima, zoals het opdrachtenboekje voor kinderen en de meeneemkaartjes. Het is een tentoonstelling voor volwassenen én kinderen. Het is mooi en belangrijk om samen die ontdekkingstocht te maken.”

“Hoe vaak merk ik wel niet in gesprekken met volwassenen dat ze voor zichzelf constateren dat ze eigenlijk te weinig weten van het geloof. Met jongerencatechese zijn ook de ouders nodig, zodat in het gezin het gesprek over geloof weer op gang komt aan de keukentafel. Daar kan deze expo een prachtige tool voor zijn. Geloof is voor de zondag in de kerk, maar ook voor thuis in je dagelijkse leven op school, op je werk, bij de buren. Deze tentoonstelling kan erbij helpen de Bijbel ter sprake te brengen en om praten over je geloof weer wat gewoner te maken.”

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.