In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Bijbellezen seizoen 2020-2021

18 september 2020 - Nootdorp en Ypenburg

Reeds vanaf 2003 wordt er maandelijks in Nootdorp op een vrijdag avond een tekst uit de bijbel gelezen, bijbellezen (1).jpgbesproken en uitgediept. Vanuit een voorstudie over het avond thema werden er dan stukken aangeleverd en toegelicht.

Het seizoen 2020-2021 is, na 16 jaar, gestart in een nieuwe opzet. We hebben nog wel een avond thema, maar geen aparte voorstudie met toelichting. De nadruk zal voortaan meer liggen op de voorbereiding en inbreng van de deelnemers zelf, door een zelf gekozen informatieve bijbel tekst over het onderwerp, alsmede op het onderlinge gesprek hierover. Iedereen wordt geacht zijn eigen bijbel op die avond bij zich te hebben. In september zijn we gestart met een uitdagend onderwerp. Zie hiervoor onderstaand overzicht. Daarna is ook elke volgende avond gepland op de derde vrijdag van de maand van 19.30-21.30 uur.

Avond thema datum
1. God 18 september 2020
2. De mens 16 oktober 2020
3. De openbaring van God in de tijd 20 november 2020
4. De Messias 18 december 2020
5. De H. Geest 15 januari 2020
6. De 73 boeken van de Bijbel  19 februari 2020
7. De Bijbel is een godsdienstig boek 19 maart 2020
8. De drie betekenissen van “het Woord” 16 april 2020
9. Hoe lezen we de Bijbel nu?  21 mei 2020

      

Als u zich per email opgeeft met volledige naam, postadres en telefoonnummer ontvangt u een digitaal boekje waar al deze onderwerpen in staan. Dit boekje kan u ook helpen om uw inbreng in de avond vast te stellen. Tot slot: Wij leven, zoals u weet, nog in ‘Corona-tijd’.

Daarom zullen we veiligheidshalve de bijbel leesavonden houden in de grote parochiezaal, Veenweg 36. We reinigen vooraf onze handen en houden in de zaal 1.5 m afstand. Op deze wijze zullen wij onze veiligheid in acht nemen.  Ik hoop, met u, op een goede opkomst en op interessante en leerzame gesprekken in het komende seizoen 2020-2021.

Voor opgave, email naar: vanbijsterveld@ziggo.nl
J.J. van Bijsterveld

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.