In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/7751

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Actie Kerkbalans 2024 ‘Geef vandaag voor je kerk van morgen’

16 februari 2024 - Nootdorp en Ypenburg

Het verspreiden en ophalen van de enveloppen voor Actie Kerkbalans is in de afgelopen weken door een grote groep vrijwilligers verzorgd.

Je als vrijwilliger inzetten is in onze kerkgemeenschap heel waardevol. Samen bereik je meer. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers actief in onze parochiekern, op veel plaatsen. En als kerkgemeenschap dragen we tezamen de kosten om onze Bartholomeuskerk te laten blijven bestaan.

Wie al een toezegging en/of bijdrage voor 2024 heeft gedaan: Heel veel dank daarvoor!kerkbalans nieuw logo 2024.jpg

Nog geen bijdrage gedaan en heeft u geen envelop ontvangen? Stuur ons een berichtje, pak de folder mee uit de kerk of kijk op de website https://www.parochiechristuskoning.nl/nootdorp/onze-parochiekern/organisatie/kerkbalans

Heeft u de envelop met toezegging nog thuis? Wilt u deze dan afgeven bij het secretariaat, opsturen of in de bus doen bij de pastorie? Hiermee weet de penningmeester op welke bijdrage hij kan rekenen in 2024. Uiteraard kunt u ook zonder het toezeggingsformulier een bijdrage doen op NL53 ABNA 0516 0390 24 of NL82 INGB 0000 2670 40 o.v.v. KB 2024. Voor een schenking/ periodieke gift kunt u bij de penningmeester terecht voor informatie.

Frans Paap, penningmeester kern Nootdorp penningmeesternootdorp@parochiechristuskoning.nl

Namens de werkgroep Actie Kerkbalans H. Bartholomeuskerk, Jolanda van Eijk.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.