In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

 

22 april: Roepingenzondag

14 april 2018 - Nootdorp en Ypenburg

Zondag 22 april is in de wereldkerk de jaarlijkse Roepingenzondag.

Paus Franciscus nodigt uit wereldwijd te bidden om roepingen en heel bijzonder aan God te vragen om nieuwe roepingen tot het priesterschap en het diaconaat.

Naast het gebed wordt door onze eigen bisschop gevraagd om financiële steun voor de priester- en diakenopleiding Vronesteyn van ons bisdom, met het oog op een goede opleiding en vorming van nieuwe priesters en diakens voor onze parochies en instellingen.

In het weekend van 21 en 22 april zal voor dit doel een deurcollecte worden gehouden bij de vieringen op zaterdag 21 en zondag 22 april voor priester- en diakenopleiding Vronesteyn. Van harte bij u aanbevolen!

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.