In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
 

16 november: Open Synagoge Dienst / De Reizende Sjoel

06 november 2018 - Nootdorp en Ypenburg

Eén keer per maand wordt er een Open Synagoge Dienst gehouden ergens in het land, onder leiding van rabbijn Tamarah Benima, met ondersteuning van Alexander de Vries als chazzan.

De Open Synagoge Diensten zijn bedoeld om niet-Joden en Joden voor wie de sjoeldrempel te hoog is te laten ervaren hoe het is op vrijdagavond in de sjoel. Veel mensen hebben belangstelling voor het Jodendom. Zij lezen boeken, kijken documentaires en joodse films, reizen naar Israël etc., maar meedoen met het joodse leven – hoe beperkt ook – kan wel, maar juist meedoen in de sjoel niet.

Vandaar de Open Synagoge Diensten, waar iedereen welkom is, ook kinderen en jongeren. Zij geven de mogelijkheid mee te doen: het zingen van gebeden en liederen in het Hebreeuws, luisteren naar een derasja (‘preek’), het ervaren van berachot (zegenspreuken) en na de dienst nasjen (snoepen, genieten) en gezelligheid.

 

Op vrijdag 16 november 2018 om 19:00 uur, Dorpskerk, Koningshof 3, 2641GT Pijnacker

19:00-19:30    Aanvang-Inloop met koffie, thee en lekkers

19:30-20:45    Vrijdagavonddienst van de Sjabbat

20:45-22:00    Kiddoesj: koffie, thee, wijn, brood, lekkers (zoet en zout), gezelligheid

 

Let op: de inloop en de kiddoesj zijn belangrijke onderdelen van de avond. De joodse vrijdagavond gaat namelijk om het gezellig samen zijn, rondom de Eeuwige en het eeuwige. U wordt verwacht aanwezig te zijn van 19:00 tot 22:00 uur.

Aanmelden tot 14 november op de intekenlijst in uw kerkgebouw of via de mail KenS.dk@pknpijnackerdelfgauw.nl (o.v.v. naam, adres en telefoonnummer).

Aanmelden is beslist noodzakelijk met het oog op de organisatie.

 

De Open Synagoge Diensten zijn gratis, maar bijdragen voor tsedaka/liefdadigheid zijn meer dan welkom.

De plaatselijke organisatie is een samenwerking van Beraad van Kerken Pijnacker Nootdorp en de werkgroep Kerk en Synagoge Dorpskerk Pijnacker

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.