In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

16 januari 10.00 uur: Oecumenische viering

09 januari 2022 - Nootdorp en Ypenburg

Week van Gebed voor eenheid van Christenen in/vanuit de Bartholomeuskerk

Zondag 16 januari houden we als kerken van Nootdorp-Ypenburg ons jaarlijkse viering in het kader van de Week van Gebed voor eenheid van Christenen. Het thema van deze week en viering is: ‘Licht in het duister’, naar Mattheus 5:16: ‘Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.’.

Het thema voor deze week, waarin christenen wereldwijd bij elkaar komen om te bidden om eenheid in de eigen plaats en in de wereld, is aangedragen door christenen uit het Midden-Oosten.

Het thema is toepasselijk in deze tijd. We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien.

Vanwege de coronabeperkingen kunnen er naast de dienstdoende ambtsdragers, zangers en organist maximaal 50 kerkgangers aanwezigen zijn. Dit is voor de protestantse kerkgangers afwijkend van het beleid van de Protestantse Kerk. Toch willen we dit keer hiervoor ruimte geven vanwege het verschil met de richtlijnen vanuit de bisschoppen voor de katholieke Kerk en omdat het PKN in haar advies ruimte geeft voor maximaal 50 kerkgangers in bijzondere situaties.

Van iedere wijkgemeente/parochie kunnen er maximaal 15 leden aanwezig zijn. U/jij kunt zich hiervoor aanmelden via het bekende eigen adres: secretariaatnootdorp@ParochieChristusKoning.nl

Er is geen samenzang in de viering, de zang wordt verzorgd door vier koorleden uit de wijkgemeente/parochie.

Voorgangers zijn: diaken Dick Vrijburg, kerkelijk werker Marja Griffioen, ds. Attie Minnema.

De viering wordt uitgezonden via www.kerkomroep.nl : RK Heilige Bartholomeus, link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20285

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.