In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

14-28 januari: Actie Kerkbalans 2023! ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’

28 januari 2023 - Nootdorp en Ypenburg

Veel in de kerk wordt kosteloos door vrijwilligers gedaan. Niet omdat zij niets waard zijn; juist omdat zij vanvan harte aanbevolenm.jpg onschatbare waarde zijn! Zij zijn er op momenten dat het er toe doet en ook op het pastoraal team kan een beroep worden gedaan wanneer we hén nodig hebben.

Gelukkig staat ook de grote groep vrijwilligers die langs de deur gaat voor Actie Kerkbalans weer klaar om de enveloppen te verspreiden.

Geeft u alstublieft een bijdrage aan Actie Kerkbalans? Onze kerkgemeenschap kan niet zonder uw bijdrage en het geld wordt goed besteed! Er is onder andere een grote reparatie nodig aan het dak van de kerk. Als u het kunt missen, over-weeg dan of u uw bijdrage dit jaar iets kunt verhogen.

In de Kerkbalansenvelop zit informatie en een toezeggingsformulier. Wilt u het formulier ingevuld in de antwoordenvelop klaarzetten voor de vrijwilliger die het komt ophalen? Dat is voor u beiden wel zo prettig.

Dankzij uw bijdrage kan de kerk ook in de toekomst een baken van rust en inspiratie blijven en een plek voor hartverwarmende ontmoetingen.

Uiteraard kunt u ook zonder het toezeggingsformulier een bijdrage doen. Met de QR-code op deze pagina,actie KB 2023.jpg of via de rekeningnrs. NL82 INGB 0000 2670 40 of NL53 ABNA 0516 0390 24 ten name van Parochiekern H. Bartholomeus te Nootdorp o.v.v. Kerkbalans 2023. Hartelijk dank!

Op https://www.parochiechristuskoning.nl/nootdorp/onze-parochiekern/organisatie/kerkbalans vindt u meer informatie.

Frans Paap, penningmeester kern Nootdorp penningmeesternootdorp@parochiechristuskoning.nl

Namens de werkgroep Actie Kerkbalans Bartholomeuskerk, Jolanda van Eijk

 

Folder actie Kerkbalans

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.