In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

 

Tot en met Paaszondag: expositie Kruisweg in De Toevlucht

Zondag 1 maart
13:30 - 16:30
In kern: Nootdorp en Ypenburg
Contact naam: Tot en met Paaszondag: expositie Kruisweg in De Toevlucht

Tijdens de veertigdagentijd 2018, 13 februari  t/m Paaszondag 1 april zal in de kerkzaal van kerkgebouw De Toevlucht een moderne kruisweg hangen, schilderijen van Ruud Bartlema, theoloog en kunstenaar. De kruisweg is te bezichtigen op donderdag 1, 8, 5 en 22 maart, een toelichting op papier is erbij  te verkrijgen. Tijd 13.30 – 16.30 uur. En uiteraard rond de kerkdiensten. Op maandag 19 maart zal Ruud Bartlema een avond in De Toevlucht verzorgen over kruisweg in het algemeen en zijn statiën in het bijzonder, aanvang 20.00 uur. De kerkzaal is dan open vanaf 19.00 uur voor bezichtiging van de kruisweg. Bij de bezichtiging op donderdagmiddag en de avond van 19 maart vragen we een vrijwillige bijdrage in de onkosten.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.