In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Oecumenische viering Vredesweek 'Generatie Vrede'

Zondag 25 september
10:00
In kern: Nootdorp en Ypenburg

Locatie: H. Bartholomeus Veenweg 38 2631 CL Nootdorp

Op zondag 25 september vieren we als kerken Nootdorp-Ypenburg, als afsluiting van de landelijke vredesweek, weer een gezamenlijke, oecumenische viering in de r.k. H. Bartholomeuskerk aan de Veenweg in Nootdorp.

Deze week, georganiseerd door PAX heeft als thema: ‘Generatie vrede’, dit is ook het thema van de viering.

De afgelopen maanden zijn we ermee geconfronteerd dat vrede niet vanzelfsprekend is, maar een gezamenlijk project waar élke dag aan moet worden gebouwd. ‘Generatie Vrede’ verenigt burgers die zich in willen zetten voor vrede, over grenzen en door allerlei verschillen heen. De vredesbeweging in 2022 verbindt jong en oud in een gezamenlijke inzet voor een vreedzame wereld.

Zo willen we ook in Nootdorp en Ypenburg samen als generaties, jong(er) en oud(er), vieren en elkaar inspireren om te werken aan vrede. We zoeken de inspiratie daarvoor in de Bijbel, in liederen en in het samen zingen en belijden dat God een God van vrede en gerechtigheid is.

Voorgangers zijn: ds. Attie Minnema, diaken Dick Vrijburg en ds. Reinhard van Elderen.

Er is kinderkerk/kindernevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd.

De koren/cantorijen vanuit de drie kerken werken mee in deze viering o.l.v. David van de Braak, organist: Jelle Bakker. De viering zal ook met beeld uitgezonden worden via www.kerkomroep.nl zoeken op:
RK Heilige Bartholomeus.Van harte welkom om deze oecumenisch viering mee te vieren!

De Kerken Nootdorp-Ypenburg

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.