In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

 

In gesprek met de pastoraatsgroep

Zondag 5 november
10:45 - 12:30
In kern: Nootdorp en Ypenburg
Contact naam: In gesprek met de pastoraatsgroep

Na een mooie bijeenkomst vorig jaar, nodigen wij u graag uit voor een bijeenkomst met de pastoraatsgroep van parochiekern Nootdorp-Ypenburg. De pastoraatsgroep is dienstbaar aan de lokale geloofsgemeenschap en ondersteunt haar activiteiten. Vanuit die dienstbaarheid komt deze uitnodiging en gaan wij graag het gesprek met u aan. We beginnen met een inventarisatie van onderwerpen die leven bij u, in relatie tot onze geloofsgemeenschap. Vervolgens zullen we deze onderwerpen, zo veel mogelijk, met elkaar bespreken. Onze wens is ook dat hier mooie, nieuwe initiatieven uit ontstaan die ten goede komen aan de groei en bloei van onze gemeenschap. Als er nog tijd en ruimte is, zullen wij vanuit de pastoraatsgroep nog een aantal onderwerpen met u willen delen en horen hoe u hier over denkt. 

Alle pastorale werkvelden (leren, vieren, dienen, gemeenschapsopbouw) komen aan bod. Heeft u  onderwerpen die aan bod moeten komen, mail die naar CatecheseNootdorp@ParochieChristusKoning.nl. Een briefje afgeven aan één van ons of bij het secretariaat kan ook.

De bijeenkomst vindt plaats in het parochiehuis op zondagmorgen 5 november. Na de viering is er eerst gewoon even koffie of thee voor iedereen, waarna we om ongeveer 10.45 uur de bijeenkomst starten. Er zal worden gezorgd voor iets lekkers bij de koffie. Einde: ongeveer 12.30 uur.

 

Sebastiaan van Alphen

Anne van Geen

Henk van der Sman

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.