In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Ziekenzalving

11 september 2019 - Parochie Christus Koning, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Nootdorp en Ypenburg, Pijnacker

Op diverse locaties zullen zieken en ouderen binnenkort weer de gelegenheid krijgen het sacrament der zieken te ontvangen:

Dinsdagmorgen 17 september 10.00 uur in Bleiswijk in de kerk van Onze Lieve Vrouw Visitatie

Vrijdagmorgen 11 oktober 10.00 uur in Berkel en Rodenrijs in Huize Petrus Donderdagmorgen 17 oktober 10.00 uur in Bergschenhoek in de Willibrordkerk. Vrijdagavond 8 november in Pijnacker 19.00 uur in Welzijnscentrum Weidevogelhof, Raaigras, in de wijk Keijzershof.

Het Sacrament der Zieken is bedoeld voor mensen die niet meer in het volle leven staan en hun krachten door ouderdom of ziekte sterk voelen afnemen. Als we afhankelijk worden van hulp en medicijnen en niet meer kunnen wat we vroeger konden, als we steeds vaker moeten denken aan ons levenseinde, als de toekomst voor ons onzeker wordt, dan kunnen we onze troost, rust en vertrouwen zoeken bij Jezus Christus, die door het lijden en de dood is heengegaan om ons voor te gaan naar het eeuwig leven in Gods liefde.

Het is ook een fijn gevoel dat we er niet alleen voor staan, maar dat er een geloofsgemeenschap is die met ons meeleeft en waarin er vele lotgenoten zijn. Dat ervaar je bijzonder in een viering waarin meerdere mensen tegelijk dit sacrament ontvangen.

Door deelname aan de gezamenlijke ziekenzalving zijn we ook voorbereid op een onverwacht stervensuur.

Met het huidige priestertekort is het lang niet altijd mogelijk op elk moment een priester te bereiken voor een ‘bediening”. Voor een zinvolle bediening, te midden van dierbare familie en vrienden, waarbij de stervende nog bij bewustzijn is, is het nodig één of enkele dagen van tevoren een afspraak te maken met een priester. Na deelname aan een gezamenlijke ziekenzalving kan later, in stervensgevaar, een diaken, geestelijk verzorger of pastoraal werker een ziekenzegen geven.

Opgeven voor de gezamenlijke ziekenzalving kunt u bij het plaatselijk secretariaat. 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.