In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

EEN WOORD VAN DANK van pastor Kuipers

31 juli 2021 - Parochie Christus Koning

EEN WOORD VAN DANK

 

“Het kost niets en is veel waard. Het maakt de ontvanger rijker zonder dat het de gever armer maakt….. Het kan niet worden gekocht of afgebedeld, geleend of gestolen omdat het alleen waarde heeft wanneer het geschonken wordt. Wat is het? EEN WOORD VAN DANK.

Dit stond op één van de dankkaartjes die ik mocht ontvangen bij mijn afscheid en viering van mijn 40e wijdingsdag.

Ik wil allen die in de afgelopen weken een afscheidsgroet hebben gestuurd of bij de mooie afscheidsvieringen waren, heel hartelijk danken. Ik dank ook God voor al de hartverwarmende reacties en lieve mensen die ik hier ontmoet heb.

Ook dank voor alle giften voor het Pag-Asa Social Center op de Philippijnen. Er waren giften bij van diverse zangkoren, gebedsgroep, PCI-en, de Paardestal en andere groepen. Het totaalbedrag was meer dan 4000 €.

Allen die een gift hebben gedaan maar nog niet mijn gedenkboek hebben ontvangen, kunnen dit afhalen bij het secretariaat.

fotocollage misdienaars.JPG

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.