In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/1650

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Waarom een vertrouwenspersoon binnen de parochie?

20 november 2017 - Parochie Christus Koning

Mensen zijn sociale wezens die allerlei contacten of relaties aangaan. In een ideale wereld bestaan er geen problemen en doet iedereen wat hij moet doen en heeft niemand last van een ander. De realiteit is echter anders. In onze contacten met mensen kunnen verstoringen of problemen ontstaan die je niet zonder hulp van een ander kunt oplossen. Door te praten met vrienden of vertrouwenspersonen vanuit je directe omgeving kun je veelal genoeg hulp krijgen bij het zoeken naar een oplossing van het probleem. Soms is er meer hulp nodig. Net zoals er op werk, school, de hulpverlening, vrijwilligerswerk of sport, ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen plaatsvinden, kan dit ook binnen een parochie gebeuren. Bij ongewenste omgangsvormen kun je denken aan agressie, geweld, discriminatie, pesten en (seksuele) intimidatie. Bij schending van integriteit kun je denken aan het schenden van wettelijke voorschriften of beleidsregels; gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu; onbehoorlijke wijze van handelen. Denk aan corruptie, verspilling, misbruik van bevoegdheden, diefstal, fraude, verduistering, of belangenverstrengeling.

Vaak is het voldoende om hierover met elkaar in gesprek te gaan, al dan niet met hulp van een derde, bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon. Sinds vorig jaar heeft de Christus Koning Parochie twee vertrouwenspersonen die door hun werkervaringen en persoonlijke ontwikkeling, een luisterend oor kunnen bieden bij moeilijkheden en problemen, die je niet kunt of wilt delen met je persoonlijke vrienden. Wanneer het gesprek niet de juiste oplossing blijkt te zijn omdat het gebeurde daarvoor te ernstig is, zal een andere stap gezet kunnen worden. Je kunt hierbij denken aan een klacht indienen over ongewenste omgangsvormen of het melden van een ernstige misstand. En in het geval van een misdrijf zal er aangifte bij de politie kunnen plaatsvinden.

Afgelopen jaar is er geen melding van problemen of ongewenst gedrag bij ons binnen gekomen. Dat wil niet zeggen dat dergelijke zaken zich niet hebben voorgedaan. Mocht u met iets van dergelijke aard zitten weet dan dat u daarvoor bij ons terecht kunt.
De namen van de vertrouwenspersonen en hun email adres zijn in de Morgenster te vinden onderaan in de kolom “Pastoraal Team”.

Voor contact email naar: vertrouwenspersoon@parochiechristuskoning.nl

Joke_Laan.jpg   Michelle_Timmerman-Wezepoel.jpg
Joke Laan   Michelle Timmerman-Wezepoel
Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte