In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

vastentijd

02 februari 2021 - Parochie Christus Koning, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Nootdorp en Ypenburg, Pijnacker

Pasen wordt dit jaar bijzonder, even bijzonder als vorig jaar.

Een jaar geleden hebben we te maken gehad met de uitbraak van het coronavirus. De vieringen in de Goede Week en Pasen waren tot een minimum beperkt. Vandaag op het hoogfeest van de Openbaring (Drie Koningen) schrijf ik mijn artikel voor de vastentijd. Precies vandaag begint Nederland zich te vaccineren tegen dit verschrikkelijke virus dat sinds februari vorig jaar 834.064 mensen in ons land besmet heeft en 11.825 gedood.

Al vandaag durf ik te zeggen dat ook dit jaar Pasen even bijzonder wordt als vorig jaar, hoe je dat ook bekijkt. Er zullen hoogstwaarschijnlijk geen familiebijeenkomsten zijn, geen uitstapjes naar familieleden die aan de andere kant van Nederland wonen, misschien ontmoet je niet eens je ouders die in dezelfde omgeving wonen ... En of wij dit jaar ceremonieel aan het eind van de veertigdagentijd het Triduüm vieren?

Alles is nog steeds onzeker. Maar al deze beperkingen betekenen niet noodzakelijk dat deze belangrijke tijd wordt verspild. Integendeel, we mogen de veertigdagentijd gebruiken als tijd van bezinning, een tijd waarin we meer aandacht schenken aan de naasten. Probeer de veertigdagentijd persoonlijk zo veel mogelijk vreugdevol te ervaren.

Met Aswoensdag beginnen we de veertigdagentijd. Een tijd van veertig dagen waarin wij ons voorbereiden op het grote feest van Pasen. Deze tijd wordt ook de vastentijd genoemd. Maar hier hebben we vaak een probleem mee, want het woord vasten leeft niet meer echt in onze woordenschat. Ja, het woord vasten in de zin van lijnen wordt nog weleens gebezigd. Maar vasten zoals het eigenlijk bedoeld is als vorm van versoberen en delen?

De vastentijd is in de eerste plaats een tijd waarin we opgeroepen worden tot 'tevredenheid met hetgeen wij hebben', en dat is voor ons niet zo vanzelfsprekend. Onze hele maatschappij, onze economie, onze banken, onze samenleving, kortom ons hele denken herleidt alles tot cijfers; en als die cijfers niet stijgen, is iedereen ongelukkig. Alles moet voortdurend groeien: de industrie, de beurs, onze bankrekening en ons bezit; het moet meer en groter zijn dan verleden jaar, verleden maand; als dat niet het geval is dan deugt het niet. Er is constant een run naar méér.

Juist de vastentijd wil dat doorbreken, ons een moment van bezinning aanbieden om weer terug te keren naar de bron. Om er bewust bij stil te staan: waar ben ik eigenlijk mee bezig? Heb ik nog wel tijd en aandacht voor mijn gezin? Heb ik belangstelling voor de mensen om mij heen? Is er in mijn leven nog ruimte voor iets anders dan alleen maar steeds meer geld en meer bezit verkrijgen?

De veertigdagentijd wil ons die ruimte geven. Ruimte voor onszelf, voor wat diep in onszelf leeft, datgene wat we iedere keer weer wegduwen omdat we geen tijd hebben. Omdat we te zeer opgaan in ons werk of omdat wij vaak te zeer in beslag genomen worden door televisie en sociale media.

Deze vastentijd wil een uitnodiging zijn: om tijd en rust te nemen voor onszelf en diegenen die ons dierbaar zijn. Deze periode nodigt ons ook nadrukkelijk uit om tijd en aandacht te hebben voor God. Jezus wil ons God schenken als de barmhartige Vader. Dat wij ons dan ook leeg maken opdat Hij ons kan vervullen.

Moge de veertigdagentijd van dit jaar een voorbode zijn van een nieuwe, betere tijd zonder pandemie. Opdat aan het einde van de veertigdagentijd het licht mag schijnen. Ik wil de coronapandemie niet bagatelliseren maar we weten wel dat ‘het leven niet het oplossen van een som is, maar het maken van een schilderij'.

Ik wens u een vreugdevolle vasten toe.

Pastor Stefan Bladowski

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.