In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/4248

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Uitvaart en kerk

09 augustus 2020 - Parochie Christus Koning, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Nootdorp en Ypenburg, Pijnacker

Als er iemand overlijdt, dan is de herdenkingsviering in de kerk nog wel mogelijk.

Er zijn wel een aantal aanvullende regels wegens de uitbraak van het coronavirus ter bescherming van alle aanwezigen.

Mensen, die verkouden zijn of symptomen hebben die op aanwezigheid van het virus lijken, dienen thuis te blijven.

Het aantal genodigden graag zo beperkt mogelijk houden, in ieder geval niet meer dan de RIVM richtlijn, en geen handen geven of omhelzingen en afstand houden.

Bij een overlijden neemt u contact op met een uitvaartondernemer. De(-ze) uitvaartondernemer zorgt voor verdere communicatie richting het secretariaat en de uitvaart coördinator. 

Om te zorgen dat alles in goede banen wordt geleid hanteren we als pastoaal team de volgende afspraken:

 1. Het overleg met de familie vindt bij voorkeur telefonisch of digitaal plaats. De voorganger kan op eigen verantwoording bij de familie op bezoek gaan of enkele personen van de familie op de pastorie uitnodigen als hier voldoende afstand gehouden kan worden.
 2. In het geval van een Coronaslachtoffer zijn in ieder geval Diaken Vrijburg, pastor Halin en pastor Bladowski bereid als voorganger.
 3. Er wordt geen eucharistie gevierd en geen communie uitgereikt.
 4. Er wordt geen collecte gehouden.
 5. De bisschoppen hebben op 27 maart bepaald dat de uitvaartviering “zo sober en klein mogelijk gehouden moet worden met zo min mogelijk aanwezigen”. Een tijdsduur is daarbij niet genoemd. Het pastoraal team wil daarom soepel omgaan met de tijdsduur, zodat er voor de nabestaanden voldoende mogelijkheid is om op bevredigende wijze afscheid te nemen.
 6. Voor de uitvaarten die geweest zijn blijft de toezegging uiteraard overeind dat er nog een herdenkingsdienst kan volgen. Voor de komende uitvaarten blijft die mogelijkheid ook bestaan als de familie de uitvaartdienst zelf  kort en sober houdt, zonder organist, zangers en eigen inbreng zoals een In Memoriam. Wel kan er dan bij het binnendragen van de kist en bij het uitdragen een cd met religieuze of klassieke muziek gedraaid worden.
 7. In geen geval en op geen enkele locatie kan er een koor bij de uitvaart zijn. In Berkel, Bergschenhoek, Bleiswijk en Pijnacker kan er in plaats van enkele nummers via de geluidsinstallatie een organist en enkele zangers op de genoemde momenten wat spelen/zingen. Niet in Nootdorp. Het aantal zangers en vrijwilligers gaat af van het 30-tal toegestane familieleden.
 8. Bij het lezen door verschillende personen (lector/voorganger) dient iedere lezer een eigen microfoon en plaats te hebben.
 9. Een kort In Memoriam kan in overleg met de familie in de viering plaatsvinden als dit binnen het nagestreefde tijdsbestek mogelijk is.
 10. Verder invulling van de viering (woordjes van de voorganger, teksten, lezingen, gebeden) wordt door de voorganger in overleg met de nabestaanden ingevuld zoals dat bij gebedsdiensten altijd al gebruikelijk was. Binnen het nagestreefde tijdsbestek.
 11. Waar mogelijk en met instemming van de nabestaanden wordt een uitvaartviering via internet uitgezonden 
 12. We dienen ons te houden aan de richtlijnen van de RIVM. Dat betekent dat de maximaal 30 aanwezigen met 1,5 meter afstand van elkaar over de kerk verspreid moeten worden. Daarbij dient er rekening mee gehouden te worden dat de voorganger die door het middenpad loopt, ook 1,5 meter afstand moet houden van de kerkgangers. Dit betekent dat de plaatsen direct aan het middenpad niet gebruikt mogen worden. Uitvaartondernemers dienen dit van tevoren met de familie te bespreken. De voorganger kan de uitvaatondernemer vragen dit te realiseren alvorens de uitvaartdienst te beginnen.
 13. Vanaf 1 juni is het verplicht de bezoekers aan een uitvaart te registreren met naam en telefoonnummer. Deze vraag wordt aan de familie en de uitvaartondernemer voorgelegd. Het parochiesecretariaat bewaart deze gegevens voor het geval dat er onderzoek verricht moet worden door de GGD. Daarna worden deze persoonlijke gegevens vernietigd.

 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.