In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

seksueel misbruik: reactie van de bisschoppen.

15 september 2018 - Parochie Christus Koning

Omdat niet in alle kerken gelegenheid zal zijn hier aandacht aan te besteden, vindt u hier de brief met de voorbede die de bisschoppen deze week hebben uitgegeven:

Gebed om pijn en schaamte om te zetten in extra toeleg op preventie

 

De apostel Paulus schrijft wanneer het gaat om de Kerk als lichaam van Christus, dat alle ledematen te lijden hebben wanneer een lidmaat lijdt (1 Korintiërs 12, 26). Op dit moment ervaren velen in onze Kerk opnieuw diepe pijn en schaamte als gevolg van berichten over seksueel misbruik van minderjarigen. Vooral zijn wij begaan met het lijden van de slachtoffers als gevolg van het misbruik. In verschillende werelddelen worden onderzoeksrapporten gepubliceerd waaruit blijkt dat een groot aantal medewerkers van de Kerk zich aan minderjarigen hebben vergrepen. Menig kerkleider blijkt hier niet adequaat tegen te zijn opgetreden.

 

Bisschoppen en priesters ervaren met allen die meewerken in het pastoraat pijn en schaamte en ook individuele gelovigen lijden onherroepelijk mee als lidmaat van de Kerk.

 

In de Nederlandse kerkprovincie is met het oog op slachtoffers en hun verhalen over misbruik als minderjarigen door bedienaren van de Kerk in de afgelopen zes jaren zorgvuldig werk gemaakt van het bieden van erkenning, genoegdoening en hulp aan slachtoffers. Op basis van onafhankelijk onderzoek door de heer Deetman, geïnitieerd door de Nederlandse bisschoppen en de hogere religieuze oversten, zijn in een gezamenlijke aanpak maatregelen getroffen om misbruik door medewerkers van de Kerk voortaan zo goed mogelijk te voorkomen, met behulp van een landelijke gedragscode, de eis een VOG te overleggen bij een benoeming of aanname als kandidaat-medewerker en van antecedenten.

 

Door deze maatregelen willen we bereiken dat de R.-K. Kerk in Nederland een veilige plek voor kinderen en jonge mensen is en blijft.

 

Het beste is als de pijn en ontmoediging die velen momenteel in de Kerk voelen, ons ertoe bewegen alles te doen wat in ons vermogen ligt om slachtoffers van seksueel misbruik de helpende hand te bieden om tot heling te komen. En tevens om blijvend aandacht te hebben voor preventie van seksueel misbruik, opdat iedereen, ook kinderen en jongeren, zich veilig weten in de Kerk, die immers als zending heeft Jezus’ Evangelie van geloof, hoop en liefde in deze wereld uit te dragen. Dat kunnen we niet zonder de ademhaling van het gebed en de viering van de sacramenten. Daarom wordt de parochies in de Nederlandse bisdommen gevraagd de volgende voorbede te bidden in de zondagsvieringen van 15 en 16 september.

 

 

 

Voorbede

 

Voor hen die in hun jonge jaren slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik door medewerkers van de Kerk:

dat God zich in het bijzonder over hen ontfermt en hen door zijn genadegaven tot innerlijke heling mag brengen;

dat iedereen in de Kerk op zorgvuldige, liefdevolle en verantwoordelijke wijze met kinderen en jonge mensen omgaat;

dat allen in onze parochies en andere instellingen steeds waakzaam blijven en er alles aan doen om seksueel misbruik voortaan te voorkomen.

Laat ons bidden.....

 

 

 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.