In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/6849

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

PCI-en bundelen krachten

15 december 2022 - Parochie Christus Koning

Vind jij het fijn om mensen te helpen die wel een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken? Lees dan dit bericht door en misschien kan jij een bijdrage leveren aan het werk van de PCI. 

Alle parochiekernen van parochie Christus Koning hebben een eigen PCI (Parochiële Caritas Instelling). De PCI-en beschikken over een eigen vermogen dat in de loop van vele jaren is ontstaan doordat parochianen schenkingen hebben gedaan of een erfenis ten goede lieten komen aan de PCI. De opbrengsten uit dit vermogen kunnen aangewend worden voor financiële steun aan onze naasten, die dit hard nodig hebben.  Meer informatie over het werk van de PCI: www.steuntje-in-de-rug.nu
 

Binnenkort zullen de PCI-en van de vijf parochiekernen hun krachten bundelen met als resultaat één gezamenlijke PCI voor de parochie Christus Koning. De afgelopen jaren kwamen de PCI-en al enkele keren bijeen op initiatief van diaken Dick Vrijburg. Tijdens deze bijeenkomsten werden ervaringen uitgewisseld en gezamenlijke acties georganiseerd. De succesvolle plantjesactie tijdens de lockdown periode in 2020 en de verjaardagstas voor kinderen zijn daar voorbeelden van. Omdat de verschillende PCI-en steeds meer moeite kregen om een voltallig bestuur te vormen is besloten tot een fusie.  

Na de fusie zal er één bestuur zijn en per parochiekern een lokale werkgroep. De lokale werkgroepen bestaan uit enkele vrijwilligers die bekend en begaan zijn met armoede en sociale noden. De lokale werkgroepen krijgen een eigen budget om hulp te bieden aan hulpvragers.  

De verschillende lokale werkgroepen kunnen nog wel wat versterking gebruiken. Het bestuur is ook nog op zoek naar een penningmeester die onder meer de betalingen uitvoert. Voor het maken van het jaarverslag kan gebruik gemaakt worden van de diensten van een administratiekantoor. Ook de vacature van secretaris is nog vacant. 

We zijn ook nog op zoek naar iemand voor communicatie. Voor deze kandidaat zou het fijn zijn als hij of zij de website en een Facebookpagina up-to-date kan houden. Interesse voor een van deze vacatures? Voor meer informatie of aanmelding kun je contact opnemen met een van de lokale PCI-en of met de voorzitter Pascal Corten 010 – 522 3650. 

 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte