In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Pastoor Bergs overleden

17 mei 2019 - Parochie Christus Koning

PASTOOR BERGS OVERLEDEN

In de parochiefederatie Rotterdam Rechtermaasoever is pastoor Bergs plotseling overleden ten gevolge van een hartstilstand.

Op donderdag is er om 09.30 uur eucharistieviering en vanaf die viering hele dag afscheid nemen.

Op vrijdag 24 mei de uitvaart om 11.00 uur in de kathedrale kerk, begrafenis 13.30 uur op het kerkhof.

WIJZIGINGEN IN LITURGIEROOSTER

De bisschop heeft een beroep op ons team gedaan om in zijn parochies te assisteren. Daarom staan er in het liturgierooster enkele vieringen niet ingevuld met een voorganger. We proberen in elke parochiekern minstens één eucharistieviering per weekend te plannen. De andere weekendviering zal dan een Woord- en Communieviering zijn onder leiding van de diaken, pastoraal werker of een gebedsleider. Wij zijn in de gelukkige omstandigheden dat er drie priesters beschikbaar zijn. Pastor Grotaers heeft een verlenging van zijn benoeming gekregen tot 1 juli 2020. Daarom willen we solidair zijn met en dienstbaar aan omliggende parochies.                    

Namens het hele team, pastor Kuipers

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.