In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Een nieuwe vertrouwenspersoon in onze parochie

31 januari 2019 - Parochie Christus Koning

Enkele maanden geleden stond in de Morgenster een vacature voor een nieuwe vertrouwenspersoon, ter vervanging van Fred Tijssen. Inmiddels kunnen we u berichten dat de vacature is ingevuld. We zijn verheugd u te kunnen melden dat we in Michelle Timmerman-Wezepoel deze persoon hebben gevonden. We zijn blij dat zij bereid is om met haar expertise onze parochie in deze functie te komen versterken.

Wat houdt een vertrouwenspersoon in en waarom is het belangrijk om die te hebben?

Het hebben van een vertrouwenspersoon binnen een organisatie is van belang om parochianen met raad en daad te kunnen bijstaan in diverse zaken. Dit zou betrekking kunnen hebben op verschillende vormen van ongewenst gedrag als:

  • pesterijen
  • discriminatie
  • agressie/geweld
  • seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
  • relationele conflicten (vrijwilliger/pastoor; vrijwilliger/parochiaan; vrijwilliger/ vrijwilliger)

Als u onverhoopt met onwenselijke omgangsvormen geconfronteerd mocht worden, dan is het prettig om te weten dat u voor een luisterend oor, hulp of advies bij een vertrouwenspersoon terecht kunt. Om die reden vindt de parochie het belangrijk om over twee vertrouwenspersonen te beschikken. Deze vertrouwenspersonen hebben beiden een geheimhoudingsplicht, zodat er zo vertrouwelijk mogelijk wordt omgegaan met gedeelde informatie. Alleen met uw toestemming mag er naar derden worden gecommuniceerd.

Onze nieuwe vertrouwenspersoon stelt zich voor

Ik ben Michelle en woon sinds een paar jaar in Nootdorp. Ik ben 29 jaar en vorig jaar getrouwd.
In het kader van mijn juridische achtergrond heb ik ruime ervaring opgedaan met adequate (juridische) advisering, begeleiding, klachtafhandeling en nazorg. Als strafrechtadvocaat heb ik de afgelopen negen jaar ruime ervaring opgedaan als vertrouwenspersoon en geheimhouder. Begin dit jaar ben ik overgestapt naar het Openbaar Ministerie en houd ik mij vooral bezig met internationale rechtshulp en cybercrime. In mijn vrije tijd ben ik als fanatiek waterpoloër regelmatig in het zwembad te vinden. Daarnaast is koken ook een grote hobby van mij.

Wat moet u verder weten?

Zowel Joke Laan als Michelle Timmerman-Wezepoel, zijn bereikbaar via onderstaand e-mailadres: VertrouwensPersoon@parochiechristuskoning.nl. U kunt in uw e-mail desgewenst aangeven met wie u in contact wenst te treden zonder opgaaf van redenen. De betrokken vertrouwenspersoon neemt dan vervolgens zelf contact met u op, via de telefoon of per e-mail zoals u zelf kunt aangeven.

Voor eventuele vragen of opmerkingen op bestuurlijk vlak kunt u terecht bij Leon van Adrichem, de vicevoorzitter van het parochiebestuur via het e-mailadres: vicevoorzitter@parochiechristuskoning.nl.

Joke_Laan.jpg   Michelle_Timmerman-Wezepoel.jpg
Joke Laan   Michelle Timmerman-Wezepoel
Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.