In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Nieuwe richtlijnen vieringen Parochie Christus Koning na 10 juli 2020

09 augustus 2020 - Parochie Christus Koning

Samen vieren

Richtlijnen over het bijwonen van vieringen parochie Christus Koning in de coronatijd

Inleiding

Sinds het uitbreken van het coronavirus in Nederland heeft de bisschoppenconferentie steeds nieuwe protocollen uitgegeven om gemeenschappen te begeleiden bij het publiek vieren van het geloof.

Sinds Sacramentsdag mag er ook weer communie worden uitgereikt.

De laatste regels rondom het samenkomen zijn gepubliceerd op 10 juli 2020.

Hierin wordt aangegeven dat er meer mensen naar een viering mogen komen. Dit is natuurlijk afhankelijk van de grootte van het kerkgebouw, waarin 1,5 meter afstand gehouden moet kunnen worden. 

1. Protocollen volgen m.b.t. kerkgebouw, bedienaren en gelovigen.

Als Parochie Christus Koning volgen we de protocollen zoals voorgeschreven zijn door de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Ze worden enerzijds gepubliceerd op onze website en anderzijds liggen de protocollen voor de gelovigen achter in de kerk. 

2.  Publieke vieringen

Vanaf 1 juli 2020 mogen er tot maximaal 100 gelovigen een viering bezoeken. Het aantal is afhankelijk van aantal veilige zitplaatsen dat gerealieerd kunnen worden volgens de richtlijnen. Ieder kerk / locatie heeft een eigen richtgetal. Daarnaast geldt dat mensen die op één postadres wonen bij elkaar mogen gaan zitten.

3. Registreren

Het nieuwe protocol maakt een onderscheid tussen wanneer er te weinig mensen komen en wanneer er te veel mensen kunnen komen, lees door-de-weekse en zondags vieringen..

DOOR-DE-WEEKSE VIERINGEN

Omdat hier het maximum aantal kerkgangers dat toegelaten mag worden niet overschreden wordt, hoeft U zich hiervoor niet aan te melden / te reserveren. Wel geldt de regel dat U zich bij binnenkomst moet registreren en dat U gevraagd wordt naar uw gezondheid..

ZONDAGSE VIERINGEN

Aangezien het aantal bezoekers groter kan worden dan het aantal toegestane mensen BLIJFT reservering via het secretariaat verplicht voor de viering op zondag. Deze registratie is nodig in verband met de veiligheid van de aanwezigen en om te gebruiken als er toch iets aan de hand blijkt te zijn.

De aanmelding moet gebeuren via  het lokale secretariaat van onze parochiekernen. Dit kan telefonisch of via het emailadres van het secretariaat. Degenen die worden toegelaten krijgen dit te horen via het lokale secretariaat.

U kunt zich inschrijven als u voldoet aan de voorwaarden van de RIVM: als u dus geen Coronaverschijnselen hebt.

4. Voorbereidingen in de kerk

Om U te kunnen ontvangen worden er door de kerk en de vrijwilligers vele voorbereidingen getroffen. U kan daarbij denken aan een plan over hoe we de 1,5 meter afstand kunnen realiseren. Er zijn looprichtingen aangegeven en plaatsen waar U kunt gaan zitten. Tevens staan er ontsmettingsmiddelen zodat iedereen zijn/haar handen voorafgaande aan de viering kan desinfecteren. Om de contactmogelijkheden te beperken vragen we iedereen de aanwijzingen van de vrijwilligers te volgen.

Omdat het besmettingsgevaar groot is bij het zingen is het in de eerste periode niet toegestaan om mee te zingen, laat staan dat er een koor is.

Tot 1 september 2020 zullen er geen misdienaars, acolieten en koren deelnemen aan de viering.

Wat er daarna zal gebeuren, weten we nog niet. Dat zal afhangen van hoe de bestrijding van het virus zich verder heeft ontwikkeld en hoe de burgerlijke en kerkelijke overheden daarop hun regels aanpassen / dan wel versoepelen.

5. Bezoek aan een viering

Bij de aankomst in de kerk moet U zich eerst melden en worden U de gezondheidsvragen gesteld.

U kan daarna naar een van de aangegeven zitplaatsen gaan.

Soms is een cantor die de viering muzikaal begeleid. U wordt geacht om  niet mee te zingen.

Er is geen collecte tijdens de viering. Na afloop staat er bij het vertrek een collectemandje.

Als er communie wordt uitgereikt, gebeurt dit achter een hoestscherm. De pastor of acoliet staat aan de ene kant, u als gelovige die de communie wilt ontvangen aan de andere kant.  Bij het communie uitreiken zal niets worden uitgesproken. Degene die de communie gaat uitreiken heeft van te voren zijn handen gedesinfecteerd.  De communie wordt uitgereikt met een hostie-pincet of met handschoenen om te voorkomen dat er een besmetting kan plaatsvinden tijdens het communie uitreiken.

Na afloopt kunt U het kerkgebouw via de uitlooproute verlaten. Eventueel kunt U een kaarsje opsteken bij Maria of Jozef aan een brandende kaars. Het offerblok wordt steeds gereinigd om besmetting te voorkomen.

6. Vrijwilligers

Als pastores, pastoraatsgroepen en bestuurders vragen we U de regels te respecteren. Het meeste werk wordt verzet door parochianen die zich daarvoor vrijwillig en gedreven inzetten voor onze gemeenschappen. Alles wat zij doen is voorgeschreven om er voor te zorgen dat U en zij zelf zo veilig mogelijk naar de kerk kan gaan in deze moeilijke tijd.

We hopen dat door het respecteren van de regels we als kerk bijdragen aan een veilige samenleving.

Ten slotte

We hopen dat we als Parochie Christus Koning met het volgen van deze maatregelen een bijdrage leveren aan het dienstwerk van God en de gemeenschappen langzamerhand weer bij elkaar kunnen brengen.

Mocht U niet in staat zijn te komen of het nog moeilijk vindt in deze tijd naar de kerk te komen, dan kunt de vieringen ook volgen via de kerkradio die op verschillende locaties, al dan niet met beeld, functioneren.

14 juli 2020

 

Informatie over de parochiesecretariaten kunt u terugvinden in de Morgenster of de website.

SecretariaatNootdorp@parochiechristuskoning.nl                          telefoon 015-3109159

SecretariaatPijnacker@parochiechristuskoning.nl                           telefoon 015-3692480

SecretariaatBerkel@parochiechristuskoning.nl                                telefoon 010-5112330

SecretariaatBergschenhoek@parochiechristuskoning.nl                telefoon 010-5212313

SecretariaatBleiswijk@parochiechristuskoning.nl                            telefoon 010-5212519

www.parochiechristuskoning.nl

Autheur: pastor Ton Halin

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.