In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Nieuwe pastoraal werker

25 augustus 2018 - Parochie Christus Koning, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Nootdorp en Ypenburg, Pijnacker

Goed nieuws: per 1 oktober komt pastoraal werker Ton Halin het team versterken.

Ton Halin is momenteel werkzaam in Rotterdam Zuid als lid van het team van de federatie H. Maria Magdalena. Tevens is hij docent aan de pastorale school. 

In ons team zal hij de portefeuille communicatie krijgen. Dat houdt o.a. in dat hij de redactie van de Morgenster zal ondersteunen en de webredacteuren voor onze website. Hij zal ook de informatie vanuit het team naar de parochianen toe verzorgen. Hij zal de leestafels in de kerken gaan bijhouden. Daarnaast krijgt hij de portefeuille ‘leren’. Daarvoor ondersteunt hij de wekgroepen voor Eerste Heilige Communie, Vormsel, de Alpha-cursus, Twitteren met God, de Cathen-club en alle andere groepen en activiteiten op catechetisch gebied. Hij zal volwassenen voorbereiden op opname in de kerk (door doopsel of vormsel) en ondersteunt het Beraad Leren (het overleg tussen de 5 parochiekernen over catechetische activiteiten. Hij is ook beschikbaar voor de verzorging van uitvaartdiensten.

Het is misschien wel goed ook te zeggen wat hij niet gaat doen, omdat zijn benoeming verschilt van die van de pastoraal werkers die voorheen in onze parochie werkzaam waren. Pastor Halin zal niet voorgaan in Woord- en Communievieringen in het weekend zolang wij over drie priesters beschikken. Dat geldt ook voor doopvieringen. Hij kan wel voorgaan in vieringen op speciale weekdagen zoals Allerzielen, als we in elke kerk een voorganger nodig hebben.

Pastor Halin wordt ook geen locatiepastor, niet van Pijnacker en niet van Bergschenhoek. Het bisdom wil niet dat de locaties een “eigen” pastor hebben omdat er nu en in de toekomst niet voldoende pastores beschikbaar meer zijn om dat te realiseren. Elke pastor moet zijn taken parochiebreed uitvoeren.

Wat dat voor consequenties heeft voor de andere teamleden moeten we nog bespreken. Continuïteit en vertrouwd-zijn van een pastor met een lokale gemeenschap en de vrijwilligers is toch iets waar verschillende pastores en parochianen waarde aan hechten en dat we niet zomaar overboord gooien. Pastor Halin is een zeer ervaren pastor en we verheugen ons daarom op zijn komst en op een goede samenwerking.

Namens het pastoresteam, Winfried Kuipers, moderator.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.