In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Nieuwe gebedsleider

04 september 2020 - Parochie Christus Koning, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Nootdorp en Ypenburg, Pijnacker

Nieuwe gebedsleider voor Parochie Christus Koning: Cocky van Adrichem.

Op 7 maart jl. zijn in het bisdom Rotterdam certificaten uitgereikt aan de eerste lichting gebedsleiders nieuwe stijl.

Daarbij was Cocky van Adrichem, wonend in Berkel en Rodenrijs. 

Inmiddels heeft de bisschop, mgr. Van den Hende, ingestemd met een aanstelling van Cocky als gebedsleider voor de hele parochie Christus Koning, zij is dus beschikbaar voor alle locaties.

De taken die we haar toevertrouwen zijn:

- voorgaan in gebedsdiensten in verzorgings- en verpleegtehuizen en ouderencentra

- voorgaan in bijzondere gebedssamenkomsten zoals het rozenkransgebed of gebedsgroepen

- communie uitreiken aan zieken en ouderen thuis die niet meer naar de kerk kunnen komen

- de priester assisteren bij het uitreiken van de communie in drukbezochte eucharistievieringen of de diaken of pastorale beroepskrachten in Woord- en communievieringen

- in geval van onverwachte verhindering van een pastor invallen in een weekenddienst.

We wensen Cocky heel veel inspiratie van de Heilige Geest bij dit uitdagende vrijwilligerswerk.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.