In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Lintje voor Jan Kerver

02 mei 2020 - Parochie Christus Koning, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Nootdorp en Ypenburg, Pijnacker

De afgelopen zestien jaren vanaf 2002 tot heden heeft de hr. Jan Kerver diverse functies vervuld in het bestuur van de RK Sint Willibrord kerk in Bergschenhoek.

Deze functies omvatten onder andere portefeuillehouder liturgie (voorbereiding/uitvoering misviering), lid van het parochiebestuur en vrijwilliger bij het voorgaan als parochiaan bij uitvaarten.

Tijdens deze jaren heeft Jan Kerver ook 8 jaar deel uitgemaakt van het kerkbestuur als vice-voorzitter en heeft in de functie ook de locatie vertegenwoordigd in het overkoepelende kerkbestuur van de RK kerken in Lansingerland en Pijnacker/Noortdorp, de zogenoemde parochie Christus Koning.

Dit vrijwilligerswerk heeft hij ook verricht tijdens zijn werkzame leven, waarin hij zijn eigen bedrijf heeft gehad. Voor het uitvoeren van zijn werk moest hij elke werkdag om 5 uur opstaan om tijdig zijn bloemenhandel te kunnen bevoorraden. Dus het vergde nogal veel van zijn energie om ook tijd vrij te maken voor het vrijwilligerswerk, met vaak nog vergaderingen in de avonduren. Het is een periode geweest waarbij heel veel renovatie - en herstelwerk van het kerkgebouw op het bordje van een relatief klein bestuur kwam te liggen, het ging hierbij om het vervangen van de vloer en herstel van de kerktoren. Maar binnen het bestuur stond hij altijd klaar om klussen op te pakken en anderen te steunen en bij te staan.

Ook heeft hij zijn steen bijgedragen bij de vorming van een grote parochie Christus Koning als samenwerkingsverband tussen 6 kerken in Lansingerland en Pijnacker/Nootdorp. Voor iedere parochiaan is hij een bekende en hij informeert graag naar het wel en wee van de kerkbezoekers. Hij staat elke zondag trouw bij de ingang om de parochianen welkom te heten. Hij heeft zorg voor mensen die ziek zijn of een huiselijk probleem hebben. In een dergelijk geval zal hij trachten hulp te bieden of een oplossing te zoeken voor de nood.

De laatste 5 jaar, bij gebrek aan priesters, wordt op hr. Jan Kerver ook geregeld een beroep gedaan om voor te gaan in een uitvaartviering. Het leiden van een uitvaartdienst gaat niet vanzelf. Een citaat van Jan Kever hierover: “De eerste keer dat je zoiets doet, staat werkelijk het zweet in je handen. En echt routine wordt het nooit. Maar het is heel dankbaar werk. De nabestaanden hebben verdriet. Ze hebben iets heel moeilijks meegemaakt en ik kan en mag hen helpen om ermee om te gaan, om het te aanvaarden. Ik kan hen tot steun zijn”. Jan gaat met de nabestaanden in gesprek over de uitvaart, als het nodig is wel meerdere keren. Dan komen vaak intense gesprekken tot stand, over leven en dood en over geloofszaken.

Hr. Jan Kerver heeft zijn taak altijd uiterst integer, respectvol en bevlogen vervult. Niets was hem teveel, van het leiden van een vergadering tot het meehelpen om koffie te schenken in de parochiezaal. Tevens heeft hij, zonder daarvoor kosten te rekenen, veelvuldig bloemen geleverd voor de kerkruimte. Hij is voor veel mensen in de kerk een voorbeeld van eenvoud en devotie. Hij heeft binnen het bisdom veel contacten zodat hij ook in staat was om altijd te regelen dat voor bijzondere vieringen ook voorgangers van bijzondere statuur uit het bisdom een viering konden leiden.

Zijn vrijwilligerswerk en inzet is essentieel geweest om de RK St. Willibrordkerk in stand te houden.

vriendelijke groet Rob van der Ouderaa

voorzitter Locatieraad RK parochiekern St. Willibrord, Bergschenhoek

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.