In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Kringvieringen

02 oktober 2020 - Parochie Christus Koning

KRINGVIERINGEN

Beperkt aantal kerkgangers, geen massabijeenkomsten, slechts drie mensen op bezoek, koren zwijgen: het wordt steeds moeilijker om ons geloof te vieren en te voeden. Bij het schrijven van dit artikel dreigt weer een lock-down. In het team hebben we er over nagedacht hoe we u van dienst kunnen zijn om uw relatie met God en de medegelovigen te onderhouden. Wie niets aan zijn geloof doet zal op den duur geestelijk uitdrogen en verhongeren.

Allereerst hebben we bij de vorige Lock-down al een start gemaakt met wekelijkse online gebedsdiensten. Diaken Vrijburg verzorgt die steeds op ons internetkanaal zonder abonnement te volgen zijn:

https://www.youtube.com/channel/UCoPjwyOrRFVoro1ARVnzVoQ.

De kerkdiensten zijn vanuit de meeste locaties te volgen via www.kerkomroep.nl  en vanuit Bleiswijk zelfs met beeld via www.Kerkdienstgemist.nl.

Een nieuw idee is om huiskringen op te richten en daarin kringvieringen te houden. We stellen ons dat zo voor: een vaste groep van 6 tot 8 mensen komt wekelijks op een vaste tijd een half uur bij elkaar, afwisselend bij ieder thuis. De gastheer/vrouw heeft de huiskamer of andere geschikte ruimte wat ingericht met het benodigd aantal stoelen in een kring rond een tafeltje met wat religieuze decoratie: een kaars, kruisbeeld, icoon of iets dergelijks.

De gastheer, gastvrouw opent de viering met het kruisteken, het aansteken van de kaars en een gebed om de Heilige Geest. Vervolgens luisteren allen naar een lied van een cd, mobieltje of pc. Dan leest de gastheer of vrouw een bijbeltekst die hem of haar bijzonder aanspreekt en vertelt daarbij kort waarom ze die tekst gekozen heeft. Daarna wordt een paar minuten meditatieve muziek ten gehore gebracht (ook weer van cd ofzo, of een deelnemer bespeelt zelf een instrument). Daarna leest elke deelnemer een gebed, gedicht, verhaaltje, lied of hele korte overweging voor, die hij of zij de afgelopen week is tegengekomen, met eventueel een hele korte toelichting wat hem of haar daarin aanspreekt. Na elke bijdrage is er even stilte (en nooit discussie, want het is een gebedsviering). Tenslotte wordt gezamenlijk het Onze Vader en een Wees Gegroet gebeden en luisteren allen naar het slotlied.

Na afloop staat het ieder vrij om weer direct op te stappen of nog een kopje koffie te drinken als de gastheer/vrouw daartoe uitnodigt.

De eerste maal kan een pastor er bij zijn om de viering te leiden en suggesties te doen voor het vervolg, Bijvoorbeeld om gebruik te maken van de dagelijkse gebeden op https://www.internetpastoor.nl/eigentijds-getijdengebed-2/

Helaas moet dit idee wachten tot we weer meer dan drie mensen thuis mogen ontvangen. Maar ik wil alvast de belangstelling hiervoor peilen. Als u dus aan zo’n huiskringviering in uw eigen dorp deel wilt nemen, geef u dan op via een mailtje naar: pastorKuipers@parochieChristusKoning.nl.

 

Autheur: Pastor Kuipers

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.