In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Jaar van de Sacramenten

19 oktober 2021 - Parochie Christus Koning

Jaar van de Sacramenten, 17 oktober 2021-9 juli 2022​​​​​​​

Op zondag 17 oktober begint een nieuw diocesaan themajaar in het bisdom Rotterdam: het Jaar van de Sacramenten. Dit zal duren tot 9 juli, het feest van de HH. Martelaren van Gorcum die met hun leven hebben getuigd van het geloof in de eucharistie. We hebben dit thema reeds aangekondigd tijdens de Nationale Bedevaart Brielle (19 juli).

De zeven sacramenten zijn: de doop, het vormsel, de eucharistie, de ziekenzalving, het sacrament van boete en verzoening, het huwelijk en de wijding. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus' Naam in de gemeenschap van de Kerk mogen vieren. We vieren de sacramenten in kracht van de Heilige Geest. Het is de Heer die ons in de sacramenten aanraakt.

Als we de sacramenten vieren als een geschenk van onze Heer, kunnen we ondervinden hoe je erdoor gesterkt kunt worden in je leven als leerling van Christus, in de gemeenschap van de Kerk. Ik hoop daarom dat we met de zeven sacramenten de komende tijd een verdieping doormaken. Om nog meer te zien hoe de verrezen Heer ons in de viering van de sacramenten tegemoet komt, om nog meer te zien hoe de eucharistie de Kerk opbouwt.

 

Dat zegt ook het voorbereidingsdocument voor de bisschoppensynode die in 2023 in Rome plaatsvindt ('Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio'): "Het 'samen op weg zijn' [als Kerk] is alleen mogelijk als het gebaseerd is op het gemeenschappelijk luisteren naar het Woord en de viering van de Eucharistie." De datum van 17 oktober, als start van het Jaar van de Sacramenten, valt samen met het begin van de 'diocesane fase' (oktober 2021 - april 2022) ter voorbereiding op deze bisschoppensynode. Inmiddels is ervoor gekozen dat we op deze zondag om 15.00 uur de eucharistie vieren in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal in Rotterdam. Nadere informatie hierover volgt nog.

 

In het kader van het Jaar van de Sacramenten zullen we in ons bisdom meerdere initiatieven en activiteiten ontplooien en aanbieden, zowel op diocesaan niveau alsook voor de afzonderlijke parochies en geloofsgemeenschappen. Ik nodig u van harte uit om u aan te sluiten bij het Jaar van de Sacramenten met activiteiten in de parochies.

De themajaren die we in het bisdom hebben gehouden, zijn vruchtbaar gebleken. Ze sterken ons geloof, helpen ons om het geloof door te geven en bereiden ons zo als gemeenschap voor op de toekomst, waarin het verkondigen van Christus en zijn evangelie onze belangrijke missie blijft. Ik hoop van harte dat het Jaar van de Sacramenten veel vrucht zal dragen.

In gebed verbonden, + J. van den Hende

Bisschop van Rotterdam

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.