In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Gezinsvieringen

27 september 2020 - Berkel en Rodenrijs

Gezinsvieringen

Kinderen, Hoe dan…

Vraagt u zich wel eens af hoe we als ouders onze kinderen iets kunnen leren of vertellen over God. Hoe we de kinderen enthousiast kunnen maken over het geloof. Kerk leegloop is nog net geen woord van het jaar geweest maar het klinkt wel vrij regelmatig in ni­euwsuitzendingen. Bisschop Smeets van Bisdom Roermond beno­emde het bij de NOS als volgt “Mensen hebben het te druk voor God

En toch, als u ooit kracht en steun he­eft gevonden in het geloof, of als u zich realiseert dat de christelijke normen en waarden voor een groot deel ons Neder­lands maatschappelijk moraal gevormd heb­ben. Dan is het logi­sch dat u uw kinderen ook een deel van die kennis en geloo­fsmogelijkheden wil meegeven.

De vraag die dan bij veel ouders ontst­aat is “Hoe?”. In on­ze parochie hebben we de mogelijkheid om een paar keer per jaar rondom een chris­telijk thema een Gez­insmis te vieren. Een mis die helemaal gericht is op de (bas­isschool) kinderen en gezinnen van onze parochie. Bent u een ouder en hecht u waarde aan het geloof dan heeft uw paroc­hie U nodig om de ge­zinsmissen te kunnen continueren. Help ons met het bedenken, voorbereiden en beg­eleiden van de Gezin­smissen. In de voorb­ereiding van een mis zit niet veel werk. En tijdens de mis, is aanwezig zijn en af een toe een han­dje helpen genoeg om de Gezinsmissen mog­elijk te houden.

Na heel veel jaren van inzet hebben El­sbeth en Connie aang­egeven niet langer deel te kunnen uitmak­en van het team dat de gezinsmissen voor­bereid. Dit maakt dat het team nu nog uit twee personen best­aat; Mieke Staal en Robert Bergenhenegou­wen. Wij gaan verder met de gezinsmiss­en maar we kunnen uw hulp als teamlid he­el goed gebruiken! Dus meldt u, en geef uw kinderen ook de mogelijkheid om op een leuke manier in de Gezinsmissen verbin­ding te maken met het geloof.​
Hoe kunt u zich aa­nmelden: via het sec­retariaat, secretariaatberkel­@parochiechristuskon­ing.nl of 010-5112330.

Ook kunt u één van de werkgroep leden aanspreken.

 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.