In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Brief van de bisschop

06 oktober 2020 - Parochie Christus Koning, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Nootdorp en Ypenburg, Pijnacker

Vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen en de aangescherpte maatregelen van de regering heeft bisschop Van den Hende op 2 oktober een brief geschreven aan alle gelovigen in het bisdom Rotterdam.

“In de afgelopen dagen klonk regelmatig de verzuchting ‘daar gaan we weer’ als reactie op het weer toenemen van het aantal corona-besmettingen”, schrijft de bisschop. “Velen van ons hebben de ervaring dat we door de gevolgen van corona minder greep hebben op ons leven”, aldus de bisschop. “De verzuchting ‘daar gaan we weer’ kan de indruk wekken dat we in tijden van corona niets kunnen ondernemen en louter worden meegesleurd. Gelukkig heb ik gezien en gehoord dat veel mensen in parochies en instellingen niet alleen hebben afgewacht, ondanks dat de schrik er soms goed in zit.”

De bisschop is dankbaar voor de verschillende pastorale en diaconale initiatieven. “We mogen persoonlijk ervaren dat het Woord van God niet verlamt, maar ons in beweging houdt, en helpt om ons hart te blijven openen en waakzaam te zijn in de geest van het Evangelie. De apostel Paulus schrijft: niets kan ons scheiden van de liefde van Christus (cf Romeinen 8, 35-38).” “Het Woord van God nodigt uit om op onze beurt een woord van God te worden tot bemoediging en steun voor onze naaste”, schrijft de bisschop. “Zo kan ‘daar gaan we weer’ in missionaire zin in plaats van een verzuchting een uitdrukking worden van geloof, hoop en liefde, telkens wanneer wij de moed hebben om in beweging te komen en volharden in gebed en liturgie, in caritas en diaconie, in pastoraat en huisbezoek, in catechese en geloofsgesprek.”

 

Klik hier om de brief te lezen.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.