In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Bijzonder afscheid Pastoor Kuipers

14 augustus 2021 - Berkel en Rodenrijs

In Berkel en Rodenrijs heeft Pastoor Kuipers in beide kerken afscheid genomen. Op zaterdag 19 juni in Rodenrijs en zondag 4 juli in Berkel. Een afscheidscommissie bestaande uit Johan van der Burg, Nora de Veld, Henny van den Bulk, René Claessen en Esther Pieterse had voor beide dagen een aansprekend programma opgezet.

Op 19 juni werd Pastor Kuipers in de Pius X toegesproken door Nora de Veld, die sprak namens het Parochiebestuur Christus Koning. Ook Bep van Scheijndel en Piet de Schepper voerden het woord. Zij memoreerden de vele momenten waarop de pastoor was betrokken bij de gemeenschap in en om de Pius X kerk. Zo was hij enthousiast lid van de kaartclub en ook steeds aanwezig bij de maandelijkse bijeenkomsten voor alleenstaanden. Tijdens de viering zorgde het Pius X koor voor de muzikale begeleiding.

Op zondag 4 juli was er een uitgebreid afscheidsprogramma in Berkel met eerst om 11.00 uur een Eucharistievering met het hele pastorale team en de Kroatische priester uit Bergschenhoek. De zang werd verzorgd door het Kinderkoor en Cantemus Domino. Tijdens de dienst spraken Johan van der Burg namens de Parochiekern en Leon van Adrichem namens het Parochiebestuur Christus Koning. In de 11,5 jaar van zijn periode in de parochie is er veel gebeurd. Nadat de Parochie eerst 5 jaar lang een Federatie was werd in 2015 tot een volledige fusie van de 5 kernen overgegaan. Daarvoor heeft Pastoor Kuipers als moderator samen met het pastoraal team veel werk verzet. In Berkel en Rodenrijs, waar hij op de pastorie verbleef, was hij ook het eerste aanspreekpunt. Daar was hij steeds actief op de scholen.

Aan het eind van de viering sprak pastor Bladowsky namens het pastoraal team een afscheidsrede uit, waarin hij hun dankbaarheid voor de inzet van de pastoor als moderator en collega weergaf.

Na de viering was er een gezellige receptie in het Parochiehuis achter de kerk. Gelukkig was het mooi weer, waardoor ook het terras benut kon worden en alle gasten, ondanks de Corona-maatregelen een goede plek konden vinden.

Onze parochiekern bood Pastoor Kuipers daarna een afscheidsconcert aan door Muziekvereniging Concordia uit Bergschenhoek. Dit bleek een schot in de roos. Hij genoot zichtbaar van het repertoire, met als laatste nummer: We’ll meet again! Na afloop bedankte hij enthousiast het orkest en de zanger.

Op 19 juni en 4 juli reikte de scheidende pastoor aan iedereen zijn boek “40 jaar Priesterleven in dienst van God en de mensen uit’’. Een mooie weergave van zijn persoonlijke beleving van die jaren.

Als Parochiekern danken wij Winfried Kuipers voor zijn inzet en wensen hem veel succes en voldoening in zijn nieuwe werkomgeving in de Parochie Sint Jan de Doper.

Namens de Afscheidscommissie Johan van der Burg

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.