In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/6500

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Bedevaartbank

31 augustus 2022 - Parochie Christus Koning

De bedevaartbank 

Weet u van het bestaan van de bedevaartbank? Dat is geen bank waar je een tegoed kunt opnemen om een bedevaart te maken, maar het is een databank van bekende en minder bekende bedevaartsoorden in binnen- en buitenland.  

De bedevaartbank is ondergebracht bij het Meertens Instituut, maar wordt sinds mei van dit jaar gezamenlijk beheerd met het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen.  

Op de website van het instituut is te lezen dat het een onderzoeksinstituut is, dat taal en cultuur in Nederland bestudeert en documenteert. Maar ook Nederlandse taal en cultuur in de wereld. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven.  

"Kenmerkend voor het Meertens Instituut is de multidisciplinaire samenstelling van de onderzoekersgroep, waarin onder meer disciplines als taalkunde, sociolinguïstiek, neerlandistiek, geschiedwetenschap, antropologie, sociologie, muziekwetenschap en cultuurwetenschappen zijn vertegenwoordigd. Op deze vakgebieden heeft het instituut decennialang materiaal verzameld, geconserveerd, gedocumenteerd, inhoudelijk ontsloten en onderzocht.  

Met omvangrijke collecties en documentatiesystemen kan het worden beschouwd als een centrum van kennis op het gebied van taalvariatie en volkscultuur. Ook grootschalige databanken ondersteunen het onderzoek.” 

De bedevaartbank is een van deze databanken.  

Het aantal bedevaartstochten is de laatste jaren teruggelopen, maar steeds meer mensen zijn gaan 'wandelpelgrimeren', zoals onderzoeker en bedevaartganger Peter Jan Margry het omschrijft. Hij is geestelijk vader van deze databank met bedevaartplaatsen. "Het motief is nu heel anders. Het gaat niet zozeer om het heilige einddoel, maar meer om de spirituele reis, het 'mindful’ wandelen, soms ook de kunsthistorie of de sportiviteit. Het idee om in een spiritueel continuüm te lopen in de voetsporen van onze Keltische voorouders. Overal wordt het etiket van pelgrimage opgeplakt. Je kunt in Brabant langs de kloosters lopen, in Middelburg langs alle kerken pelgrimeren, of ze nou katholiek zijn of protestant. Eigenlijk is er een heel nieuw bedevaartparadigma ontstaan.”  

Belangstelling gewekt? U vindt de bedevaartbank online:  Bedevaarten in Nederland (knaw.nl)

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte