In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Afscheid Pastoor Kuipers van alle parochiekernen

21 mei 2021 - Parochie Christus Koning

Na ruim 11 jaar neemt Pastoor Kuipers afscheid van onze parochie Christus Koning. Hij heeft op verzoek van het bisdom Rotterdam een benoeming aanvaard in de parochie Sint Jan de Doper in Gouda en omstreken.

Omdat een groots afscheid niet mogelijk is vanwege de corona pandemie, zal pastoor Kuipers in iedere parochiekern persoonlijk langs komen om Eucharistie te vieren en u de gelegenheid te geven hem te groeten na de viering.

In het hieronder staande schema kunt U zien wanneer hij in uw locatie voor het laatst Eucharistie komt vieren en afscheid nemen.

Zaterdag 19 juni 19.00 uur Pius X kerk Rodenrijs

Zondag 20 juni 11.00 uur Onze Lieve Vrouwe Visitatiekerk Bleiswijk

Zaterdag 26 juni 19.00 uur Sint Willibrordkerk Bergschenhoek

Zondag 27 juni 9.15 uur Joannes de Dooperkerk Pijnacker

Zaterdag 3 juli 19.00 uur H. Bartholomeuskerk Nootdorp

Zondag 4 juli 11.00 uur Onze Lieve Vrouw Geboortekerk Berkel

Voor de vieringen geldt dat u zich moet aanmelden. Voor nadere informatie volgt u de locale kerkberichten over het afscheid daarna.

Verder heeft pastoor Kuipers aangegeven geen eigen cadeau te willen ontvangen.

Hij vraagt om de twee projecten in de Filipijnen, die hij al jaren steunt, met uw bijdragen verder op weg te helpen. Dit kan in de vorm van een overschrijving of een bijdrage in de daarvoor aangegeven collecteschalen.

Elders op onze website vindt u een beschrijving van de twee projecten.

Meer informatie via de locale secretariaten of pastor Ton Halin. 

 

Autheur: pastor Ton Halin

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.