In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

3 sept.: aanmelden H. Vormsel

19 augustus 2022 - Parochie Christus Koning, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Nootdorp en Ypenburg, Pijnacker

Geachte ouders, beste jongeren,

Welkom als jullie nadenken over het vormsel van jullie kinderen / van jezelf.

Het sacrament van het vormsel is het derde begin sacrament van iedere gelovige. De andere twee zijn: de Doop en de Eerste Heilige Communie (lees deelname aan de Eucharistie).

De informatie bijeenkomst is op zaterdag 3 september 16:30 - 17:45 uur Parochiehuis Nootdorp  voor ouders en vormelingen.

VORMSELVIERING is op zaterdag 11 februari 19:00 - 21:00 uur in de Joannes de Dooperkerk 

De stap naar het vormsel is een stap naar de volwassenheid in het geloof. Het betekent enerzijds het ophalen van de vorige stappen in je geloofsleven, en anderzijds je meer dan eens bewust worden dat je het sacrament van de Heilige Geest krijgt van onze bisschop als opvolger van de apostelen. Zij kregen met Pinksteren de Heilige Geest over zich uitgestort en kwamen in beweging, gingen de straat op en vertelden aan ieder die het horen wilde over de grote daden van God in ieders eigen taal.

De voorbereiding die in september 2022 gaat beginnen is niet alleen voor jongeren, uw kinderen maar ook voor u als ouders. Enerzijds vragen we ouders om de deelgroepjes te gaan begeleiden, en anderzijds willen we u een eigen vormingsprogramma aanbieden dat aansluit bij het vormseltraject van jullie kinderen.

Dat betekent dat de ouderavonden hiermee komen te vervallen. Voor de meesten van u is het een ophalen van kennis en delen van ervaringen. En dat maakt juist het mooi als we dit in gemeenschap doen, als we de tijd nemen elkaar formeel en informeel te ontmoeten, en samen te vieren.

Daarom hebben we als pastoraal team en vormselvoorbereidingswerkgroep er voor gekozen om op zaterdag namiddag bij elkaar te komen. Dit doen we afwisselend in Nootdorp en Bergschenhoek. 16.30 uur beginnen we met de inhoudelijke voorbereiding, ouders en jongeren hebben een apart programma 17.45 uur samen eten 19.00 uur samen vieren. We hebben graag dat u meedoet met het programma en zo samen met uw kind de verdieping van uw geloof zoekt en viert wat geloven betekent in het leven.

Iedereen kan meedoen, met spullen klaarzetten, voorbereiding van een eenvoudige maaltijd, jongerengroep begeleiden. We hopen dat U met uw talenten ons en onze gemeenschappen helpt. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst zullen we het nader toelichten. En u kunt ons altijd bereiken voor vragen en of opmerkingen. Naast de vormselvoorbereiding kunnen de jongeren deelnemen aan de tienergroep in Nootdorp.

Namens het pastoraal team en vormsel-werkgroep Pastor Ton Halin  

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.