In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/246

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Privacy en disclaimer

Kerkledenadministratie

De kerkledenadministratie, waarin parochies bijhouden welke parochianen tot de parochie behoren, kan beschouwd worden als een "virtuele kaartenbak" waarin administratieve gegevens genoteerd staan die parochies kunnen gebruiken voor hun liturgische en pastorale bijeenkomsten.

Gegevens

De geregistreerde gegevens worden op de eerste plaats aangereikt door parochianen zelf, wanneer zij zich zelf als parochiaan aanmelden bij een plaatselijke parochie. De parochie krijgt echter de meeste gegevens van parochianen via de SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) door van het Landelijk R.K. Bureau voor Ledenadministratie; dit is met name het geval wanneer parochianen al lange tijd bij een parochie bekend zijn of wanneer zij bijvoorbeeld recent verhuisd zijn.
Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen.

Uitgangspunt

Het bisdom van Rotterdam hanteert als uitgangspunt dat de parochiele kerkledenadministratie gebaseerd is op het H. Doopsel. Van ieder die gedoopt is, die zich niet schriftelijk heeft afgemeld en die binnen de parochiegrenzen woont, legt de parochiele kerkledenadministratie administratieve gegevens vast.

Privacy

Privacy Met alle geregistreerde gegevens wordt met zorg omgegaan. Een parochie mag haar kerkleden- administratie alleen gebruiken voor het eigen parochiewerk en zal dus de geregistreerde gegevens niet doorgeven aan personen of instanties die daar zomaar om vragen. Ook gaat de parochie zorgvuldig om met beelden van vieringen en parochie-evenementen die tijdelijk op internet geplaatst worden. Een en ander is beschreven in onze privacyverklaring 

Ondersteuning

Het bisdom van Rotterdam ondersteunt haar parochies in het goed pastoraal gebruik maken van de kerkledenadministratie. Voor kerkledenadministrateurs worden zo gewenst workshops georganiseerd.

Disclaimer

De informatie op www.parochiechristuskoning.nl eigendom van Parochie Christus Koning, wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen, aanvullingen en veranderingen kunnen op ieder moment en zonder enige kennisgeving op de site geplaatst worden. Ondanks de zorg die de Parochie Christus Koning aan de site besteedt, kan het voorkomen dat de informatie onjuist of onvolledig is. Alle teksten en foto’s op bovengenoemde website kunnen door derden alleen gebruikt worden na schriftelijke toestemming van het Bestuur van de Parochie Christus Koning.

Parochie Christus Koning sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.parochiechristuskoning.nl

De Parochie Christus Koning aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet of te laat ontvangen van informatie door toedoen van derden,

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van de Parochie Christus Koning zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Parochie Christus Koning geeft geen enkele garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van genoemde sites.

Toegang tot en het gebruik van www.parochiechristuskoning.nl betekent dat de gebruiker instemt met het bovenstaande.

 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.