In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/272

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

PCI

Parochiële Caritas Instelling

In elke parochiekern is een PCI actief. Een PCI maakt het mogelijk hulp te bieden aan hen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Naastenliefde

Caritas is naastenliefde, dus zorg voor de armen in de breedste zin des woords. Een christelijke opdracht waaraan in onze parochie al sinds lange tijden invulling wordt gegeven.

Doelstelling

Het bestuur wil vanuit het christelijk geloof gestalte geven aan de opdracht van de kerk om dienstbaar te zijn bij maatschappelijke noden. Wij doen dit door mensen in nood materieel en/of financieel te ondersteunen. Daardoor hopen wij bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.

PCI Kernen

In onze parochie zijn vijf geloofsgemeenschappen met een PCI. Zij zetten zich in voor de mensen en groepen mensen uit de gemeenten in de parochie, die een financieel steuntje kunnen gebruiken en bij activiteiten voor zieken en eenzamen.

Binnen de parochie wordt gesproken over een fusie tussen de vijf PCI-en op termijn. Waarbij we nadrukkelijk willen blijven zorgen voor de lokale nabijheid en voor de lokale noden

Acute financiële nood

Mensen in acute financiële nood kunnen allereerst gebruik maken van de regelingen die de overheid hiervoor heeft. Voldoen die niet, dan kan de PCI uitkomst bieden. De PCI-en werken samen met de gemeente en de protestantse diaconieën.

Contact

Voor contact met de PCI kan men mailen naar het lokale secretariaat van de parochiekern.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte