In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Leren

In onze parochiekern leren wij samen op deze manieren:

  • Schoolcatechese

    De R.K. basisscholen De Klimophoeve en De Oosthoek volgen een catechetisch jaarprogramma. Het jaarprogramma bestaat uit zes projecten, verdeeld over het schooljaar.
    Ieder jaar wordt aan de hand van een project aandacht besteed aan de grote christelijke feesten Kerstmis, Pasen en Pinksteren.

Meer informatie over het leren in de parochie Chistus Koning vindt u op de pagina Leer God kennen.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.