In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Interkerkelijk Overlegorgaan (IKO)

De parochie onderhoudt regelmatig contacten met de Ned. Hervormde, Gereformeerde Kerk en Evangelische Gemeente, om de samenwerking tussen de kerken te bevorderen. Dit gebeurt in de vorm van gezamenlijke gebedsdiensten en samenzang.
Ook de pastores van de verschillende kerken hebben onderling overleg.

Contact
Gemma de Jong
010 521 54 31

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Willekeurig nieuwsbericht

Locatie nieuws

Locatie nieuws 04 Mar 2021

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.