In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Doopsel

Uit naam van de bisschoppen „verdient het de voorkeur om meerdere kinderen tegelijk te dopen in een gemeenschappelijke viering‟. In onze parochiekern vindt de doop 1x per maand plaats om 13.00 uur. U kunt hiervoor een afspraak maken via het secretariaat.

Voorafgaande aan de doopviering zijn er twee voorbereidingsavonden.

Er is een werkgroep doopcatechese. Ouders die hun kind willen laten dopen, worden uitgenodigd zich met andere ouders te bezinnen op de doop. In deze voorbereidingsavonden wordt besproken wat de betekenis van de doop is en welke consequenties men als ouders op zich neemt door zijn/haar kind te laten dopen.

Meer over het sacrament van het doopsel

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.