In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Communie/zorg voor zieken

Er zijn enkele parochianen die met een zekere regelmaat zieken bezoeken en bij bepaalde gelegenheden een kleine attentie meenemen. Bij opname in een ziekenhuis moet worden gemeld dat hij/zij katholiek is en bezoek van de pastor wenst.
De familieleden doen er daarom goed aan om de opname in het ziekenhuis ook bij het secretariaat te melden. Dit geldt ook als iemand voor langere tijd ziek thuis is.

Ook bestaat de mogelijkheid om een lid van het pastoraal team of een lid van de ziekenbezoekgroep te vragen de Communie thuis te brengen.

Ook dit kunt u aanvragen via het secretariaat.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.