In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/426

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Mariakapel

Tijdens de 2e wereldoorlog werd in 1942 de pastorie van deze kerk door Duitsers bezet. De bovenverdieping gedurende een korte periode, maar de benedenverdieping en de ernaast gelegen school voor langere tijd.
Er werd veel voor de vrede gebeden. Zo kwamen in 1943 vele gelovigen tijdens een vredestriduüm drie dagen en nachten voor de vrede bidden. Een aantal jongemannen bleef in de pastorie overnachten om bij toerbeurt in de kerk te bidden.
In september 1943 brak er een tyfus epidemie uit en waren er 6 doden te betreuren. Pastoor Roelvink die reeds een jaar lang met behulp van parochianen was ondergedoken, deelde in de hongerwinter van 1944 borden soep uit aan de vele mensen die dagelijks naar Bleiswijk trokken. Soms wel aan 120 mensen per dag.
Na de capitulatie stroomde de kerk vol met dankbare mensen. Uit dankbaarheid werd deze kapel als monument opgericht. De eerste steen werd gelegd op 8 juli 1945.
Na ernstige verzakkingen geraakte de kapel vele jaren buiten gebruik.
In september 2003 werd door de parochianen een restauratie van de kapel aangeboden als geschenk ter ere van het 150-jarig bestaan van de parochiekerk. In maart 2005 werd hiermee door vakbekwame vrijwilligers
gestart en op 4 september kon de kapel daarna weer officieel in gebruik genomen worden.
We zijn op zoek gegaan waarom er in der tijd gekozen is voor O.L.V. van Fatima, als patrones van de kapel en hebben o.a. het volgende gevonden:
In het jaar 1915/1916 verscheen driemaal een engel aan drie kinderen in Fatima als voorbode van een Maria verschijning. Op 13 mei 1917 verscheen Maria voor de eerste keer aan bovengenoemde kinderen. Daarna verschijnt zij nog twee keer. Maria zou de kinderen bij haar verschijning drie geheimen verteld hebben. Ook vraagt / verlangt zij dat er een kapel gebouwd wordt. Als verklaring voor het patronaatschap van Maria van Fatima geldt dan ook dat:

  • Maria vroeg om regelmatig de rozenkrans te bidden
  • Een kapel nodigt uit tot gebed
  • Tijdens één van haar verschijningen vraagt ze een kapel te bouwen
  • Maria voorspelt moeilijke tijden
  • De Maria verschijning te Fatima vond plaats tijdens de 1e Wereldoorlog
  • De kapel is gebouwd tijdens de 2e Wereldoorlog
  • Een volgende Maria verschijning vindt plaats in 1932 te Beauraing
  • O.L.V. van Fatima is ook in een glas in lood raam in onze Kerk afgebeeld.

Op 13 mei 2000 heeft Paus Johannes Paulus II in Fatima de zaligspreking van Jacintha en Francesco uitgesproken. Lucia, die de spreekbuis van de kinderen in 1917 was, is in 2005 op 97-jarige leeftijd overleden. Zij stierf tijdens de noveen ter ere van haar nichtje Jacintha.

Mariakapel nieuw 18-6-2019.jpg

Mariakapel nieuw 18-6-2019 tekst.jpg

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Een recent nieuwsbericht

Overledenen

Overledenen 29 Jun 2024