In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Kruiswegstaties

De Kruisweg is een nabootsing van de lijdensweg van Christus vanaf het gerechtsgebouw (het paleis van Pontius Pilatus) tot op de heuvel Golgotha, de plaats van zijn terechtstelling.

Meer informatie kunt u vinden in Wikipedia.

Hieronder vindt u de kruiswegstaties uit de O.L. Vrouwe Visitatiekerk te Bleiswijk. Ze zijn gemaakt door kunstenaar Gerard Héman uit Rotterdam.

1. Jezus wordt ter dood veroordeeld

1de statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld

 

2. Jezus neemt het kruis op Zijn schouders

2de statie

 

3. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis

3de statie

 

4. Jezus ontmoet Zijn Heilige Moeder

4de statie

 

5. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen

5de statie

 

6. Veronica droogt het aangezicht van Jezus af
6de statie

 

7. Jezus valt voor de tweede maal

 7de statie

 

8. Jezus troost de wenende vrouwen

8de statie

 

9. Jezus valt voor de derde maal

9de statie

 

10. Jezus wordt van Zijn klederen beroofd

10de statie

 

11. Jezus wordt aan het kruis genageld
 11de statie

 

12. Jezus sterft aan het kruis

12de statie

 

13. Jezus wordt van het kruis afgenomen

 13de statie

 

14. Jezus wordt in het graf gelegd

14de statie

 

15. Jezus verrijst van de dood

15. De verrijzenis van Jezus

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.