In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/453

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Beheer en financiën

Kerkcollecten en inkomsten uit kerkactiviteiten

Leden van de parochie met een eigen inkomen kunnen bijdragen door een overschrijving op de bankrekening van de parochie.

Rekeningnummers 

 • NL47 RABO 0107 6002 42
 • NL39 INGB 0000 0856 48

Door middel van een acceptgiro, voor de kerkbalans, die in de maand januari in het parochienieuws wordt bijgesloten, kunnen degenen die nog niet periodiek overschrijven hun bijdrage leveren. Ook zij die reeds periodiek hun bijdrage overboeken hebben met deze acceptgiro de gelegenheid een extra bijdrage over te maken. Deze inkomsten zijn nodig om de jaarlijkse uitgaven te dekken.

De uitgaven bestaan uit:

 • salariskosten pastoraal team en administratief medewerkster
 • normaal onderhoud kerk, pastorie en andere eigendommen
 • kosten van energie, water, H.H.S. Schieland en gemeentelijke belastingen
 • kosten van erediensten
 • administratiekosten, kosten dupliceermachine/kopieerapparaat
 • uitgaven van de diverse werkgroepen
 • financiële bijdragen aan het bisdom.

Bijdragen kerkelijke diensten Bleiswijk

Voor de kerkelijke diensten van de parochiekern OL Vrouwe Visitatie gelden vaste bedragen.

Voor een overzicht van de bijdragen klik hier.

‘Samen sterk voor de Kerk’ Bleiswijk

Deze actie is in 1993 in het leven geroepen om het groot onderhoud op korte termijn en in de toekomst te kunnen financieren. Het spreekt voor zich dat een kerkgebouw zeer veel onderhoud vergt en dit niet uit de normale middelen betaald kan worden.

U kunt uw bijdrage storten op bankrekening NL78 RABO 0107 6479 90 t.n.v. „Samen sterk voor de Kerk‟.

Financiële Commissie Bleiswijk

Deze commissie ondersteunt de penningmeester o.a. met:

 • toezicht op de inkomsten en uitgaven
 • de vaststelling van de vermogensbestanddelen
 • de actie „Samen sterk voor de Kerk‟
 • de Aktie „Kerkbalans‟

Contact
Ank van der Jagt–Hijdra
010 522 01 50

Onderhoud onroerend goed Bleiswijk

Het beheer en onderhoud van de kerk is ondergebracht bij het bestuurslid Henk van Vliet, 010 521 75 87.

Stichting Beheer Parochiehuis Bleiswijk

 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Een recent nieuwsbericht

Overledenen

Overledenen 19 May 2024