In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Beheer en financiën

Kerkcollecten en inkomsten uit kerkactiviteiten

Leden van de parochie met een eigen inkomen kunnen bijdragen door een overschrijving op de bankrekening van de parochie.

Rekeningnummers 

 • NL47 RABO 0107 6002 42
 • NL39 INGB 0000 0856 48

Door middel van een acceptgiro, voor de kerkbalans, die in de maand januari in het parochienieuws wordt bijgesloten, kunnen degenen die nog niet periodiek overschrijven hun bijdrage leveren. Ook zij die reeds periodiek hun bijdrage overboeken hebben met deze acceptgiro de gelegenheid een extra bijdrage over te maken. Deze inkomsten zijn nodig om de jaarlijkse uitgaven te dekken.

De uitgaven bestaan uit:

 • salariskosten pastoraal team en administratief medewerkster
 • normaal onderhoud kerk, pastorie en andere eigendommen
 • kosten van energie, water, H.H.S. Schieland en gemeentelijke belastingen
 • kosten van erediensten
 • administratiekosten, kosten dupliceermachine/kopieerapparaat
 • uitgaven van de diverse werkgroepen
 • financiële bijdragen aan het bisdom.

Tarieven kerkelijke diensten Bleiswijk

Voor de kerkelijke diensten van de parochiekern OL Vrouwe Visitatie gelden vaste tarieven.

Voor een overzicht van de tarieven zie Tarieven 2021.

‘Samen sterk voor de Kerk’ Bleiswijk

Deze actie is in 1993 in het leven geroepen om het groot onderhoud op korte termijn en in de toekomst te kunnen financieren. Het spreekt voor zich dat een kerkgebouw zeer veel onderhoud vergt en dit niet uit de normale middelen betaald kan worden.

U kunt uw bijdrage storten op bankrekening NL78 RABO 0107 6479 90 t.n.v. „Samen sterk voor de Kerk‟.

Financiële Commissie Bleiswijk

Deze commissie ondersteunt de penningmeester o.a. met:

 • toezicht op de inkomsten en uitgaven
 • de vaststelling van de vermogensbestanddelen
 • de actie „Samen sterk voor de Kerk‟
 • de Aktie „Kerkbalans‟

Contact
Ank van der Jagt–Hijdra
010 522 01 50

Onderhoud onroerend goed Bleiswijk

Het beheer en onderhoud van de kerk is ondergebracht bij het bestuurslid Henk van Vliet, 010 521 75 87.

Stichting Beheer Parochiehuis Bleiswijk

 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Willekeurig nieuwsbericht

Spaaractie jubileumjaar

Spaaractie jubileumjaar 07 Aug 2021

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.