In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
 

Organisatie

De parochiekern OL Vrouwe Visitatie maakt deel uit van de parochie Christus Koning.

De vicevoorzitter van de Locatieraad vertegenwoordigt de parochiekern in het bestuur van de parochie.

De leden van de locatieraad zijn portefeuillehouder voor hun taakgebied en behartigen de belangen van de parochiekern in gezamenlijke overleggen binnen de parochie.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.