In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Misintenties

Het opgeven van misintenties is in de kerk een zeer oude traditie. Iedereen kan intenties opgeven bij velerlei gelegenheden. Deze intenties worden opgedragen in de vieringen waarvoor zij worden gevraagd. Zij kunnen worden opgegeven voor overledenen, bij ziekte, uit dankbaarheid, bij een verjaardag en andere gebeurtenissen of jubilea.

Voor opgave van uw misintenties kunt u terecht bij het secretariaat.
De overledenen worden gedurende de eerste vier weken na hun overlijden herdacht bij de voorbeden in de eucharistievieringen. Tevens worden er voor hen 12 misintenties vastgesteld, welke betaald worden uit de opbrengst van de collectes bij de avondwake en de uitvaart. Deze intenties worden door de familie vastgesteld en dient te gebeuren binnen twee jaar na het overlijden. Het zou natuurlijk fijn zijn als ook familie en vrienden deze eucharistie-vieringen kunnen meemaken.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Willekeurig nieuwsbericht

Mothers Prayers

Mothers Prayers 24 Apr 2018

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.