In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
 

Mooie Allerzielenviering

08 november 2018 - Bleiswijk

Op 2 november vond de Allerzielenviering plaats. Tijdens deze viering werden alle geliefden en bekenden herdacht die ons dit jaar zijn ontvallen. Er werd ook stil gestaan bij de overledenen die niet met name werden genoemd.

Uit de grote opkomst bleek dat er veel belangstelling was voor deze viering. Alle aanwezigen werden in de gelegenheid gesteld een kaarsje voor hun geliefde overledene aan te steken. Dit werd zeer op prijs gesteld.

Na de dienst was er nog gelegenheid om even met elkaar na te praten in de pastorie onder het genot van een kopje koffie. Ook hier werd dankbaar gebruik van gemaakt.

IMG_0016.JPG

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.