In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Lustrum De Passion Bleiswijk

15 maart 2019 - Bleiswijk

De eigen vertolking van het lijdensverhaal van Christus door het Bleiswijkse middenkoor Lesito was 4 jaar achtereen een groot succes. Na een noodzakelijke pauze van een jaar wordt er sinds november 2018 door de werkgroep en het koor weer hard gewerkt om voor de vijfde maal De Passion Bleiswijk te brengen en wel op Goede Vrijdag 19 april 2019. Het geheel is een gezamenlijk initiatief van de Gereformeerde Kerk De Open Hof en RK Kerk O.L.V. Visitatie te Bleiswijk.

Evenals in voorgaande jaren is ook deze keer voorafgaand aan het passieverhaal een stille tocht, waarbij u van harte welkom bent. Anders is, dat er niet op het plein vóór de kerk, maar ín De Open Hof verzameld wordt. Dominee Loeve zal hier een kort welkomstwoord en gebed uitspreken. Daarna zal zij de stille tocht voorgaan, gevolgd door de kruis- en lichtdragers, (gast-)leden van Lesito en u als belangstellende.

De tijden zijn als volgt: 

19.30 uur ontvangst in De Open Hof
19.35 uur welkomstwoord dominee 
19.40 uur start stille tocht, waarbij het kruis in stilte en op respectvolle wijze naar de O.L.V. Visitatie wordt gedragen 
20.00 uur start De Passion Bleiswijk.

In de RK Kerk wordt het lijdensverhaal verteld en op eigentijdse wijze ondersteund door sfeerbepalende elementen en een mix van liederen gekozen uit de musical Jesus Christ Superstar, de huidige popmuziek en het repertoire van Lesito.  

Vanaf 29 maart zijn gratis toegangskaartjes aan te vragen via: olvpassion2019@gmail.com. Per aanvraag worden 2 kaartjes verstrekt. Deze zijn genummerd, de banken/stoelen niet. U heeft dus geen vaste zitplaats. Heeft u geen internet of e-mail dan is er vast iemand anders die voor u een aanvraag wil doen.

Omdat dit bericht niet overal op hetzelfde moment bekend wordt en iedereen gelijke kans op kaartjes te geven, worden aanvragen gedaan voor 29 maart niet in behandeling genomen. Vanwege het beperkte aantal plaatsen heeft u zonder kaart helaas geen toegang tot de kerk. 
 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.