In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Ervaringen van de nieuwe voorzitter

21 juni 2019 - Bleiswijk

Beste medeparochianen, 
Als de nieuwe voorzitter van de locatieraad Bleiswijk wil ik u graag iets vertellen over mijn eerste ervaringen in deze functie. Enigszins tot mijn verbazing bleek het besturen van een parochie met vijf kernen sterk te lijken op het managen van een behoorlijk grote onderneming. Als kerkbezoeker had ik nooit veel stilgestaan bij de organisatie van een parochie, maar al snel ontdekte ik dat een enorme hoeveelheid werk wordt verzet door talrijke, zeer gemotiveerde vrijwilligers. U ziet een aantal van hen geregeld in de kerkdiensten als bijvoorbeeld leden van zangkoren, musici, lectoren, misdienaars, kosters, liturgieondersteuners en collectanten. Maar naast deze zichtbare vrijwilligers zijn achter de schermen nog veel meer mensen als vrijwilliger actief. Die verrichten veel praktisch ondersteunend werk zoals bijvoorbeeld het voorbereiden van kerkelijke vieringen, het verfraaien, schoonmaken en onderhouden van gebouwen, terreinen en tuinen, het voorbereiden en bezorgen van de Morgenster en het deelnemen aan het bestuur van de parochie. Daarnaast bieden velen hun diensten aan om bij te dragen aan gemeenschapopbouw en het versterken van broederschap binnen onze parochie. Het is teveel om op te noemen, maar denk bijvoorbeeld aan ziekenbezoek, diaconische zorg, koffiebijeenkomsten, catechese, bedevaarten en ouderenzorg.

Ik ben in korte tijd zeer onder de indruk geraakt van het enthousiasme en de inzet van onze vrijwilligers. Dit motiveert me om met de leden van de locatieraad de nogal ingewikkelde bestuurlijke problemen aan te blijven pakken, waarmee we worden geconfronteerd. 

De OLV Visitatie parochie Bleiswijk is zoals u weet in 2016 opgegaan in een veel grotere fusieparochie, de parochie Christus Koning. Dit fusieproces brengt een flink aantal administratieve aanpassingen met zich mee. Het introduceren daarvan heeft al veel extra inzet gevraagd van een aantal van onze zeer gewaardeerde vrijwilligers. Ik hoop dat zij ook in de komende tijd hiertoe bereid zullen blijven, zodat de door het bisdom met de fusie verwachte voordelen ook daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd. 
Hartelijke groeten, 
Sjeng

 


 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.