In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

 

Driekoningen huiszegen

14 november 2017 - Bleiswijk

 

Ooit was het feest van de Openbaring van de Heer (Epifanie) een belangrijker feest dan Kerstmis. In de Oosterse kerk is dit nog steeds zo.Het feest van Epifanie omvat drie gebeurtenissen uit het leven van Jezus. Het bezoek van de wijzen uit het Oosten aan het kind Jezus, De Doop van Jezus in de Jordaan en het eerste teken op de bruiloft te Kana waarin Jezus water in wijn veranderde. Traditioneel is dit feest een doopdag waarop de wijding van het doopwater plaatsvindt. Met dit wijwater kunnen ook huizen worden gezegend. Hieruit is de huiszegen op Driekoningen ontstaan. Bij deze huiszegen schrijft men in vele landen met krijt , 

"xxC+B+M yy" boven de deur, om zo de bewoners tegen het kwaad te beschermen. De letters verwijzen naar de namen van de drie wijzen Caspar,Melchior en Balthasar, maar staan ook voor "Christus Mansionem Benedicat"(Christus zegen dit huis). Met xx en yy wordt het jaar aangegeven. Ook dit jaar zetten we deze traditie voort door kaarten met de zegen uit te delen aan hen die de viering van het feest van Driekoningen meevieren. Dit zal gebeuren op zondag 7 januari 2018.Aansluitend aan deze viering is er nieuwjaarsreceptie in het parochiehuis. U bent van harte welkom.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.